Eva Viestová Kultúra

Zachráňme Prvé slovenské gymnázium!!!

Prvé slovenské gymnázium, jeho novšia budova, bola vybudovaná zo zbierok obyčajného ľudu, ktorý túžil po vzdelaní. Tak, ako aj naši predkovia, i my sme sa rozhodli v tomto diele pokračovať a zachovať odkaz, ktorý zanechali slovenskému národu. Keďže b

V 60. a 70. rokoch 19. storočia sa Revúca stala jedným z centier slovenského národného a kultúrneho života. Takmer rok pred Maticou slovenskou, 16. septembra 1862, tu bolo založené Slovenské ev. a. v. gymnázium. Prvá úplná slovenská stredná škola v celej histórii Slovákov (až do roku 1918), na ktorej sa vo všetkých predmetoch vyučovalo a od roku 1868 aj maturovalo v materinskom jazyku. Podporovaná bola len slovenským národom, ktorý mu dal do vienka výstižný názov – Prvé slovenské gymnázium. Pôvodná budova Prvého slovenského gymnázia, rokoková kúria z 18. storočia, národná kultúrna pamiatka. V rokoch 1862 – 1874 sa tu ako na prvej úplnej slovenskej strednej škole v celej predchádzajúcej histórii Slovákov vzdelávalo 566 študentov. Históriu gymnázia pripomína stála expozícia. Na budove sú dve pamätné tabule, jedna z nich, kultúrna pamiatka, je venovaná profesorovi gymnázia PhDr. Ivanovi Branislavovi Zochovi, priekopníkovi telesnej výchovy na Slovensku. V Parku slovenských národovcov je okrem busty aj busta pedagóga Samuela Ormisa. V roku 1962 sa v tejto budove otvorili Pamätné izby Prvého slovenského gymnázia pri príležitosti 100. výročia založenia. Rozsiahla rekonštrukcia pôvodného domu Prvého slovenského gymnázia, národnej kultúrnej pamiatky a muzeálnej expozície bola urobená v rokoch 1986 – 1989. Expozícia bola verejnosti sprístupnená v júli 1990 a na základe nariadenia vlády SR sa pôvodný dom Prvého slovenského gymnázia v júni 1991 stal národnou kultúrnou pamiatkou.

V exteriéri budovy sa momentálne nachádza kaviareň, kde sa dajú stráviť príjemné chvíle a na chvíľu sa môžte preniesť do dôb dávno minulých a predstaviť si, ako tu voľakedy sedávali naši najvýznamnejší národovci.

Mesto Revúca vyhlásilo národnú verejnú zbierku, ktorej výťažok bude použitý na rekonštrukciu budovy a modernizáciu expozície Prvého slovenského gymnázia, národnej kultúrnej pamiatky.

Cieľom projektu rekonštrukcie a modernizácie Prvého slovenského gymnázia je urobiť túto pre Slovákov tak historicky významnú pamiatku atraktívnou a vyhľadávanou. Popri technickej rekonštrukcii je plánovaná tiež kompletná modernizácia expozície s využitím najnovších informačných technológií.

Atraktivitu by mali zabezpečiť animácie na rôzne témy, usporadúvanie koncertov, literárnych čítaní, prednášok, či príjemného posedenia v gymnaziálnom par­ku.

Podporiť myšlienku rekonštrukcie a a modernizácie Prvého slovenského gymnázia v Revúcej môžete zaslaním svojho dobrovoľného príspevku na číslo účtu 2001962008/5600

Generálnym partnerom projektu je Dexia banka Slovensko a.s.

Verejná zbierka bola povolená Ministerstvom vnútra SR, sp. č. SVS-233004–2009/15204

http://www.prveslovenskegymnazium.sk/?…

Každý môže svojou troškou prispieť a pomôcť tak zachrániť významný kus našej slovenskej histórie. A na záver sa pripájam k slovám, ktoré povedala pani primátorka: Verím, že tak, ako naši zapálení predkovia, i my dokážeme zo zbierok ľudu splniť úlohu, ktorú sme si predsavzali.

Prve slov.gzmnazium
21
Galéria
Najčítanejšie v regióne
Najčítanejšie na Dnes24.sk
Magazín
Najčítanejšie v regióne
Najčítanejšie zo Slovenska
SLEDUJTE NÁŠ INSTAGRAM