Lenka Merava Rôzne

Z Kyjeva si Dopravná akadémia Trenčín priniesla hlavné ocenenie

Dopravná akadémia (DA) Trenčín sa spolu so svojím dlhoročným družobným partnerom Kazatinským medziregionálnym vyšším profesijným učilišťom železničnej dopravy z Ukrajiny zúčastnila na druhej medzinárodnej výstave Súčasné študijné inštitúcie - 2011, k

V dňoch 2. až 4. marca v Paláci pionierov a mládeže v Kyjeve predstavili spoločný projekt Spolupráca so zamestnávateľmi.
Na výstave sa prezentovalo 735 najlepších študijných inštitúcií z Ukrajiny, Ruska, Argentíny, Švajčiarska, Číny, Slovenska, Poľska, USA, Nemecka, z ktorých bolo vybraných 400 konkurzných prác. Z 28 udelených zlatých medailí a diplomov tri získali za spoločný projekt Spolupráca zo zamestnávateľmi DA Trenčín, Kazatinské medziregionálne vyššie profesijné učilište železničnej dopravy a družobná škola z Estónska. Okrem hlavného ocenenia dostala DA Trenčín diplomy Za aktívnu účasť v inovačnej modernizácii národného systému vzdelávania a Za plodnú medzinárodnú spoluprácu vo vzdelávaní. Diplomom Za plodnú vedecko-pedagogickú činnosť v zdokonaľovaní obsahu učebno-výchovného procesu boli odmenení riaditeľ DA Trenčín Ján Lipták a Nelly Malinovská, ktorá v Kyjeve spolu s Miroslavom Strakom reprezentovali školu, mesto Trenčín a trenčiansky región. Informovali záujemcov o škole, jej vzdelávacích programoch, mimoškolskej činnosti, vybavení školských priestorov, učební, ubytovacích možností v internáte a v neposlednom rade aj o systéme školstva na Slovensku.
Spoločný výstavný stánok Dopravnej akadémie a jej družobných partnerov z Ukrajiny a Estónska navštívil aj minister vzdelávania Ukrajiny D. V. Tabačnik, ktorému Malinovská opísala dlhoročnú úspešnú spoluprácu medzi DA Trenčín a Kazatinským medziregionálnym vyšším profesijným učilišťom železničnej dopravy. V roku 2010 už získali školy diplom so zlatou medailou za spoločný projekt Inovatika vo vzdelávaní na Ukrajine. Prevzatie pedagogických inovácií, výmena skúseností, zavádzanie inovačných technológií do učebného procesu, rozvoj spolupráce s medzinárodnými študijnými inštitúciami, rozšírenie sféry a intenzívnosti kontaktu s európskymi krajinami a svetovými kultúrami, to je totiž bežná pracovná terminológia Dopravnej Akadémie v Trenčíne, povedala pre TASR Malinovská.
Organizátormi výstavy, ktorá prezentovala v širokom spektre úspechy národného systému vzdelávania a poskytla skúsenosti z integrácie v medzinárodnom vzdelávacom priestore, sú Ministerstvo vzdelávania a náuky, mládeže a športu Ukrajiny, Národná akadémia pedagogických vied Ukrajiny, spoločnosť Výstavkový Svit.Dopravná akadémia (DA) Trenčín sa spolu so svojím dlhoročným družobným partnerom Kazatinským medziregionálnym vyšším profesijným učilišťom železničnej dopravy z Ukrajiny zúčastnila na druhej medzinárodnej výstave Súčasné študijné inštitúcie – 2011, ktorá je najmasovejšou ratingovou vzdelávacou výstavou na Ukrajine. V dňoch 2. až 4. marca v Paláci pionierov a mládeže v Kyjeve predstavili spoločný projekt Spolupráca so zamestnávateľmi.
Na výstave sa prezentovalo 735 najlepších študijných inštitúcií z Ukrajiny, Ruska, Argentíny, Švajčiarska, Číny, Slovenska, Poľska, USA, Nemecka, z ktorých bolo vybraných 400 konkurzných prác. Z 28 udelených zlatých medailí a diplomov tri získali za spoločný projekt Spolupráca zo zamestnávateľmi DA Trenčín, Kazatinské medziregionálne vyššie profesijné učilište železničnej dopravy a družobná škola z Estónska. Okrem hlavného ocenenia dostala DA Trenčín diplomy Za aktívnu účasť v inovačnej modernizácii národného systému vzdelávania a Za plodnú medzinárodnú spoluprácu vo vzdelávaní. Diplomom Za plodnú vedecko-pedagogickú činnosť v zdokonaľovaní obsahu učebno-výchovného procesu boli odmenení riaditeľ DA Trenčín Ján Lipták a Nelly Malinovská, ktorá v Kyjeve spolu s Miroslavom Strakom reprezentovali školu, mesto Trenčín a trenčiansky región. Informovali záujemcov o škole, jej vzdelávacích programoch, mimoškolskej činnosti, vybavení školských priestorov, učební, ubytovacích možností v internáte a v neposlednom rade aj o systéme školstva na Slovensku.
Spoločný výstavný stánok Dopravnej akadémie a jej družobných partnerov z Ukrajiny a Estónska navštívil aj minister vzdelávania Ukrajiny D. V. Tabačnik, ktorému Malinovská opísala dlhoročnú úspešnú spoluprácu medzi DA Trenčín a Kazatinským medziregionálnym vyšším profesijným učilišťom železničnej dopravy. V roku 2010 už získali školy diplom so zlatou medailou za spoločný projekt Inovatika vo vzdelávaní na Ukrajine. Prevzatie pedagogických inovácií, výmena skúseností, zavádzanie inovačných technológií do učebného procesu, rozvoj spolupráce s medzinárodnými študijnými inštitúciami, rozšírenie sféry a intenzívnosti kontaktu s európskymi krajinami a svetovými kultúrami, to je totiž bežná pracovná terminológia Dopravnej Akadémie v Trenčíne, povedala pre TASR Malinovská.
Organizátormi výstavy, ktorá prezentovala v širokom spektre úspechy národného systému vzdelávania a poskytla skúsenosti z integrácie v medzinárodnom vzdelávacom priestore, sú Ministerstvo vzdelávania a náuky, mládeže a športu Ukrajiny, Národná akadémia pedagogických vied Ukrajiny, spoločnosť Výstavkový Svit. TASR

Najčítanejšie v regióne
Najčítanejšie na Dnes24.sk
Magazín
Najčítanejšie v regióne
Najčítanejšie zo Slovenska
SLEDUJTE NÁŠ INSTAGRAM