Martin Valenta Kultúra

Výtvarník Doc. Imrich Vysočan a jeho maľovaná Prievidza

Významný prievidzký rodák, akademický maliar a profesor takto zvečnil svoj pohľad na mesto Prievidza.

Patrí medzi významných rodákov nášho mesta Prievidza – jeho faktografia je spracovaná :

 1. v regionálnych dokumentoch:
  • Významné osobnosti Prievidze, Malý biografický slovník, 2003, viď str. 48,49
  • Nebudú zabudnutí II, Osobnosti kultúrnoosvetového života 20.storočia

   na hornej Nitre, 2004, viď str. 10 až 17

 2. v slovenských a zahraničných publikáciách – vybraté len zopár:
  • Ľuboš Hlaváček. Současná československá grafika, Nakladatelství čs.

   výtvarných umelcu, Praha 1964

  • Slovník súčasného slovenského umenia, Vydavateľstvo SFVU 1967
  • Ľudo Petranský: Moderná slovenská grafika 1918–1983, Nakladateľstvo Ta­tran

   1985

  • Malý slovník výtvarných umelcov, vydavateľstvo SFVU 1988
  • PhDr. Viera Luxová, CSc: Maľba v architekúre, Veda, vydavateľstvo SAV

   Bratislava 1989

  • Ing. Prokop Toman : Nový slovník čsl. výtvarných umelcov, Státni

   nakladatelství krásne literatúry, hudby a umení Praha 1994, str. 212

  • Slovník českých a slovenských výtvarných umelcu 1950–2009, diel XX., Vil-VZ,

   Výtvarné centrum Chagall Ostrava 2009 – viď str. 326–328.

Verejnosti sa hneď v počiatku svojej výtvarnej činnosti predstavil ako výborný grafik, kresliar a ilustrátor detskej literatúry. Formovo – výrazová jednoduchosť a estetická bezprostrednosť sa naplno rozvinuli v tvorivom obdobi 60. a 70. rokov, kedy vytvoril stovku monumentálnych diel realizovaných v architektúre. Z tejto rozsiahlej tvorby sú najznámejšie sgrafitá na vchodoch obytných budov sídliska Píly, kamenné mozaiky na posluchárňach Strojníckej fakulty SVŠT, výtvarne dotvoril budovy základných škôl a nákupných stredísk vo Vajnoroch, v Sokolciach, v Lúke nad Váhom, v Čalove, v Dunajskej Strede, v Bratislave – Pošni a Krasňanoch, železničných staníc v Dudinciach a budovy tranzitného plynovodu vo Veľkých Kapušanoch.

V roku 1975 s podlomeným zdravím sa vrátil žiť a tvoriť do rodnej Prievidze. Zomrel v roku 1994. Ako jediný namaľoval obraz – resp. niekoľko obrazov s námetom vzbury prievidzských žien. Vytvoril v dielach voľnej komornej tvorby širokú škálu pohľadov na Prievidzu a Bojnice (osobitne dominanty Bojnicného zámku).

V rozsiahlej, voľnej komornej tvorbe sa naplno prejavilo jeho kresliarske nadanie a umelecko-ľudská vnímavosť. Pozornosť si zasluhujú olejomaľby Veľkomoravské kniežatá (1971) a Vzbury prievidzských žien . Mal 13 samostatných výstav, a 33 spoločných na celom území Slovenska, v Prahe, Moskve, Štokholme, Kyjeve, Drážďanoch a v Krakove. Najdôležitejším výrazovým prostriedkom jeho tvorby je kresba, čo využil v počiatkoch tvorby v pozoruhodných karikatúrach a grafických cykloch. Kresliarske výrazové prostriedky natrvalo umocnil v realizáciách štrukturálnych omietok, mozaik, leptaného skla i betónového reliéfu, pričom každá zo zvolených techník sa vyznačuje citlivým vzťahom k materálu a dôkladnou znalosťou jeho vizuálneho pôsobenia. V maľbe ho zaujímal lineárny a farebný kontrast, pričom racionálnu kompozíciu a farebnú vyváženosť dotváral expresívnymi ťahmi štetca. Krajinárska tvorba je motivovaná láskou k priestoru rodného kraja a k miestam jeho umeleckého pôsobenia.

Imrich Vyso?an
8
Galéria
Najčítanejšie v regióne
Najčítanejšie na Dnes24.sk
Magazín
Najčítanejšie v regióne
Najčítanejšie zo Slovenska
SLEDUJTE NÁŠ INSTAGRAM