Jaroslav Dodok Rôzne

VEĽKÝ PREHĽAD: Rebríčky kvality fakúlt v každom odbore

Na poslednú chvíľu sa rozhodujete, kam pošlete prihlášku na vysokú školu? Alebo už na výške študujete a chcete vedieť ako vaša fakulta obstála oproti iným na Slovensku? Pozrite si aktuálne rebríčky kvality fakúlt vysokých škôl v každom odbore.

Ilustračný obrázok k článku VEĽKÝ PREHĽAD: Rebríčky kvality fakúlt v každom odbore
Foto: Jaroslav Dodok

V rebríčkoch vytvorených agentúrou ARRA sa spolu hodnotilo 109 fakúlt rozdelených do 11 skupín podľa svojich odborov. Rebríčky vznikli na základe verejne dostupných a overiteľných údajov o kvalite vzdelávania a výskume jednotlivých fakúlt vysokých škôl. V poslednom hodnotení agentúra viac prihliadala na nezamestnanosť absolventov.

Technické vedy:

 1. Fakulta chem. a potr. technológie STU
 2. Strojnícka fakulta ŽU
 3. Fakulta elektr. a informatiky STU
 4. Elektrotechnická fakulta ŽU
 5. Hutnícka fakulta TUKE
 6. Materiálovotechno­log. fakulta STU
 7. Fakulta elektr. a informatiky TUKE
 8. Fakulta BERG TUKE
 9. Fakulta priemysel. technológií TUAD
 10. Stavebná fakulta STU
 11. Strojnícka fakulta STU
 12. Fakulta informatiky a IT STU
 13. Fakulta riadenia a informatiky ŽU
 14. Fakulta výrobných technológií TUKE
 15. Stavebná fakulta TUKE
 16. Fakulta architektúry STU
 17. Fakulta informatiky PEVŠ
 18. Stavebná fakulta ŽU
 19. Letecká fakulta TUKE
 20. Strojnícka fakulta TUKE
 21. Fakulta environ. a výrobnej techniky TUZVO
 22. Technická fakulta SPU
 23. Fakulta špeciálnej techniky TUAD

Prírodné vedy:

 1. Fakulta mat., fyziky a informatiky UK
 2. Prírodovedecká fakulta UPJŠ
 3. Prírodovedecká fakulta UK
 4. Fakulta prírodných vied UCM
 5. Fakulta prírodných vied UKF
 6. Fakulta ekológie a environmen. TUZVO
 7. Fakulta prírodných vied UMB
 8. Fakulta prír. vied (Fakulta hum. vied) ŽU

Lekárske vedy:

 1. Jesseniova lekárska fakulta UK
 2. Farmaceutická fakulta UK
 3. Lekárska fakulta UPJŠ
 4. Lekárska fakulta UK
 5. Fakulta sociálnych vied a zdrav. UKF
 6. Fakulta zdrav. a sociálnej práce TU
 7. VŠ zdrav. a sociálnej práce sv. Alžbety
 8. Fakulta zdravotníctva TUAD
 9. Fakulta zdravotníctva KU
 10. Fakulta zdravotných odborov PU

Poľnohospodárske vedy:

 1. Univerzita veterinárskeho lekárstva
 2. Lesnícka fakulta TUZVO
 3. Fakulta biotech. a potravinárstva SPU
 4. Fakulta agrobiol. a potrav. zdrojov SPU
 5. Drevárska fakulta TUZVO
 6. Fakulta záhr. a krajin. inžinierstva SPU

Ekonomické vedy:

 1. Ekonomická fakulta TUKE
 2. Fakulta ekonomiky a manažmentu SPU
 3. Národohospodárska fakulta EU
 4. Ekonomická fakulta UMB
 5. Obchodná fakulta EU
 6. Fakulta PEDAS ŽU
 7. Fakulta hospodárskej informatiky EU
 8. Fakulta ekonómie a podnikania PEVŠ
 9. Fakulta managementu UK
 10. Fakulta podnikového manažmentu EU
 11. Podnikovohospo­dárska fakulta EU
 12. Fakulta manažmentu PU
 13. VŠMP ISM Slovakia v Prešove
 14. Ekonomická fakulta UJS

Ostatné spoločenské vedy:

 1. Fakulta sociálnych a ekon. vied UK
 2. Fakulta pol. vied a medz. vzťahov UMB
 3. Fakulta stredoeurópskych štúdií UKF
 4. Fakulta medzinárodných vzťahov EU
 5. Fakulta eur. štúdíi a reg. rozvoja SPU
 6. Fakulta špeciálneho inžinierstva ŽU
 7. Fakulta masmed. komunikácie UCM
 8. Stredoeurópska VŠ v Skalici
 9. Fakulta verejnej správy UPJŠ
 10. Fakulta sociálno-ekon. vzťahov TUAD

Filozofické vedy:

 1. Fakulta human. a prírodných vied PU
 2. Filozofická fakulta UK
 3. Filozofická fakulta KU
 4. Filozofická fakulta TU
 5. Filozofická fakulta UPJŠ
 6. Filozofická fakulta PU
 7. Fakulta humanitných vied UMB
 8. Filozofická fakulta UKF
 9. Filozofická fakulta UCM

Právnické vedy:

 1. Právnická fakulta TU
 2. Právnická fakulta UPJŠ
 3. Právnická fakulta UK
 4. Fakulta práva PEVŠ
 5. Právnická fakulta UMB

Pedagogické vedy:

 1. Pedagogická fakulta TU
 2. Fakulta tel. výchovy a športu UK
 3. Pedagogická fakulta PU
 4. Pedagogická fakulta UK
 5. Pedagogická fakulta UMB
 6. Pedagogická fakulta UKF
 7. Fakulta športu PU
 8. Pedagogická fakulta KU
 9. Pedagogická fakulta UJS

Teologické vedy:

 1. Pravoslávna bohosl. fakulta PU
 2. Evanjelická bohoslovecká fakulta UK
 3. Teologická fakulta KU
 4. Teologická fakulta TU
 5. Gréckokatolícka teol. fakulta PU
 6. Fakulta reformovanej teológie UJS
 7. Rímskokat. cyril. bohosl. fakulta UK

Umenie:

 1. Divadelná fakulta VŠMU
 2. Vysoká škola výtvarných umení
 3. Fakulta výtvarných umení AU
 4. Fakulta múzických umení AU
 5. Hudobná a tanečná fakulta VŠMU
 6. Filmová a televízna fakulta VŠMU
 7. Fakulta umení TUKE
 8. Fakulta dramatických umení AU

Pomohol vám tento prehľad? Dajte o ňom vedieť aj ostatným!

Zdroj: Hodnotenie fakúlt vysokých škôl 2012, Akademická rankingová a ratingová agentúra (ARRA)

Najčítanejšie v regióne
Najčítanejšie na Dnes24.sk
Magazín
Najčítanejšie v regióne
Najčítanejšie zo Slovenska
SLEDUJTE NÁŠ INSTAGRAM