Katarína Vlčková Samospráva

Rozhodneme o poslancoch aj primátorovi: Pozrite si, v ktorom okrsku budete voliť

Komunálne voľby už klopú pomaly na dvere. V Prievidzi je už známe, kto kde bude voliť. Pozrite si ucelený prehľad volebných okrskov.

Ilustračný obrázok k článku Rozhodneme o poslancoch aj primátorovi: Pozrite si, v ktorom okrsku budete voliť
Zdroj: Webnoviny.sk

Volebný obvod 1

 • Okrsok číslo 1 – Kultúrny dom Necpaly – Na záhumní 2, Astrová, Fialková, Hornonitrianska cesta, Klinčeková, Konvalinková, Na stráňach, Na záhumní, Narcisová, Nezábudková, Pod horou, Poľná, Slnečná, Snežienková, Tulipánová, Zelená
 • Okrsok číslo 2 – Základná škola, Malonecpalská 37 – Kútovská, Necpalská, Veľkonecpalská
 • Okrsok číslo 3 – Základná škola, Malonecpalská 37 – Gazdovská, Urbárska
 • Okrsok číslo 4 -Základná škola, Malonecpalská 37 – Dúbravská, Majerská, Malonecpalská
 • Okrsok číslo 5 – Materská škola, Športová ul. 34 – Lúčna ul. párne: 14 – 28, nepárne: 33 – 47; Nedožerská cesta, Staničná, Športová 40, Traťová
 • Okrsok číslo 6 – Stredná odborná škola, Lúčna ul. 2 – Krátka, Kvetná, Lúčna 1, 3, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31; Nová, Športová 1, 1A,2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 33, 35, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55; A. Hlinku, Ul. stavbárov, T. Vansovej, Zdravotnícka, Železničiarska
 • Okrsok číslo 7 – Základná škola, Rastislavova ul. 4 – Námestie slobody, Pribinovo námestie, Šumperská ul., Ul. M. Hodžu
 • Okrsok číslo 8 – Základná škola, Rastislavova ul. 4 – Bakalárska, Ciglianska cesta, Garážová, Košovská cesta, Nábr. J. Kalinčiaka, Nábr. sv. Metoda, Púšť, Rastislavova, Sebedražská cesta, Ul.G.Švéniho, Ul. J. Hollého, Ul. M. Mišíka, Ul. Š. Moyzesa
 • Okrsok číslo 9 – Gymnázium V.B.N., Ul. Matice slov. 16 – Dlhá, Záhradnícka
 • Pozor zmena! – Okrsok číslo 10 – Gymnázium V.B.N., Ul. Matice slov. 16 – Cesta pod skalou, Nábr. sv. Cyrila 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, Vinohradnícka, Vrchy
 • Okrsok číslo 11 – Stredná odborná škola obchodu a služieb, Nábr. J. Kalinčiaka 1, Cesta pod Banskou, Kukučínova ul., Lehotská cesta, Malolehotská ul., Nábr. A. Kmeťa, Nábr. J.Kalinčiaka 12A, Nábr. sv. Cyrila 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, Sitnianskeho ul., Ul. A. Škarvana, Ľ. Podjavorinskej, Vajanského, Vápenická, Veľkolehotská cesta, Východná ul.

Volebný obvod 2

 • Okrsok číslo 12 – Materská škola, Ul. P. Benického 1 – Duklianska, Malá, Mierové nám., Súbežná, Tichá, Ul. A. H. Gavloviča, A. Sládkoviča, Ľ. Štúra
 • Okrsok číslo 13 – Materská škola Ul. P. Benického 1 – Svätoplukova ul., Ul.M. R. Štefánika, Vnútorná ul.
 • Okrsok číslo 14 – Základná škola Ul. S. Chalupku 14 – Ul.A. Stodolu, Ul.J. Murgaša, Ul.Š. Baniča
 • Okrsok číslo 15 – Základná škola Ul. S. Chalupku 14 – Gorazdovo nábr., Okružná cesta, Priama ulica, Ul.A. Rudnaya
 • Okrsok číslo 16 – Základná škola Ul. S. Chalupku 14 – Ul.B. Björnsona, Ul.J. Palkoviča, Ul.J. Siváka
 • Okrsok číslo 17 – Základná škola Ul. S. Chalupku 14 – Garbiarska, Klampiarska, Letisková, Malookružná, Mlynská, Obuvnícka, Priechodná, Riečna, Stredná, Súkennícka, Tkáčska, J. Kráľa, J. Žirku, Úzka, Zadná
 • Okrsok číslo 18 – Základná škola, Ul. S. Chalupku 14 – Banícka ul., Ul. S. Chalupku
 • Okrsok číslo 19 – Obchodná akadémia, Ul. F. Madvu 2 – Ul.D. Krmana, Ul.Š. Králika
 • Okrsok číslo 20 – Obchodná akadémia, Ul. F. Madvu 2 – Bojnická cesta, Krajná ul., Nám. J. C. Hronského, Trhová, Ul. D. Kubíka, F. Madvu, J. Pauleho, J. Škopca

Volebný obvod 3

 • Okrsok číslo 21 – Úrad práce, soc. vecí a rodiny (sídlisko Zapotôčky) Ul. J. Červeňa 34 – Átriová, Májová, Nábrežná, Tenisová, Ul. I. Krasku párne 2 – 30; Ul. J. G. Tajovského, J. Kollára, M. Falešníka, Ul.olympionikov,R. Jašíka, Š. Závodníka, T. Milkina
 • Okrsok číslo 22 – Úrad práce, soc. vecí a rodiny (sídlisko Zapotôčky) Ul. J. Červeňa 34 – A. Mišúta, I. Krasku nepárne 1 – 45; Ul. J. Bendíka, J. Červeňa, P. Dobšinského
 • Okrsok číslo 23 – Zariadenie pre seniorov Prievidza Ul. J. Okáľa 6 – J.I. Bajzu, J. M. Hurbana, J. Okáľa, M. Rázusa 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 16, 17
 • Okrsok číslo 24 – Základná škola Ul. P. Dobšinského 5 – J. Fándlyho, J. Francisciho, J. Matušku 1, 2, 4, 6, 8, 10, 12
 • Okrsok číslo 25 – Základná škola Ul. P. Dobšinského 5 – Rad L. N. Tolstého, Ul. A. Bednára, E. M. Šoltésovej, J. Matušku párne 14 – 24; Ľ. Ondrejova 38, 40, 42
 • Okrsok číslo 26 – Základná škola Ul. P. Dobšinského 5 – Ul. Ľ. Ondrejova 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 24 B, 24C, 25, 27, 28 A, 32, 34, 36
 • Okrsok číslo 27 – Materská škola Ul. J. Matušku 1 – A. Žarnova, I. Bukovčana nepárne 17 – 31
 • Okrsok číslo 28 – Základná škola Ul. P. J. Šafárika 7 – Šulekova ul., Ul. I. Bukovčana nepárne 1 – 11, 16
 • Okrsok číslo 29 – Základná škola Ul. P. J. Šafárika 7 – Ul.J. Palárika, Ul.J. Roháča, Ul. P. J. Šafárika
 • Okrsok číslo 30 – Základná škola Ul. P. J. Šafárika 7 – Jégého ul. nepárne 1 – 11; Ul.L.Stančeka, Urbánkova ul.
 • Okrsok číslo 31 – Základná škola Ul. P. J. Šafárika 7 – Jégého 2, 4, 6; Ul. M. Rázusa čísla 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 34, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50
 • Okrsok číslo 32 – Základná škola Ul. energetikov 39 – Ul. energetikov 1A, 2, 4, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 29 C, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 45, 46

Volebný obvod 4

 • Okrsok číslo 33 – Základná škola Ul. energetikov 39 – Koceľova, Prírodná, Ul. energetikov 31, 33, 35, 37, 48, 50, 52; V. Benedikta 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 17, 19, 21, Včelárska
 • Okrsok číslo 34 – Základná škola Ul. energetikov 39 – A. Bernoláka, M. Gorkého párne 2 – 18, V. Benedikta 14, 16, 18, 20, 22, 23, 26, 28, 30, 32
 • Okrsok číslo 35 – Materská škola Ul. M. Gorkého 20 – M. Gorkého 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 35, 37, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 50, 52, 54
 • Okrsok číslo 36 – Materská škola Cesta Vl.Clementisa 10 – Cesta Vl. Clementisa
 • Okrsok číslo 37 – Materská škola Cesta Vl.Clementisa 10 – Agátová, Bazová, Bôrová, Buková, Dubová, Hrabová, Jaseňová, Jedľová, Lipová, Na karasiny 14, 16, 34, 36, 52, 54, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 69, 71 B, Rakytová, Smreková
 • Okrsok číslo 38 – Centrum voľ. času Spektrum Ul.K. Novackého 14 – Na karasiny 3, 5, 7, 9, 11, 13, 17, 18, 19, 21, 23, 25, 26, 27, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 45, 47, 49, 51, 53, 55
 • Okrsok číslo 39 – Centrum voľ. času Spektrum Ul.K. Novackého 14 – Makovického, Nad terasami, Ul.K. Novackého 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 17, 19
 • Okrsok číslo 40 – Centrum voľ. času Spektrum Ul.K. Novackého 14 – Bottova ul., Jánošíkova ul., Koncová, Mojmírova, Rovná, Skrytá, J. Alexyho, J. Gramantíka, J. Záborského, K. Kuzmányho, Ul.K. Novackého 3, M. Benku, M. Medveckej, Ul.odbojárov, Ul.S. Mečiara
 • Okrsok číslo 41 – Základná škola Mariánska ul. 19 – Hrnčiarska, Mariánska, Medzibriežková, Partizánska, Povstalecká, Puškinova, B. Slančíkovej, C. Majerníka, J. Jesenského, Veterná

Volebný obvod číslo 5

 • Okrsok číslo 42 – Kultúrny dom Veľká Lehôtka Podhorská ul. 79 – Hlboká, Hradecká, Mlynárska, Mrazničná, Na lúčky, Podhorská, Remeselnícka, Roľnícka, Strmá, Školská, Uhlištná, J. L. Bellu, Viničná, Vrchárska

Volebný obvod číslo 6

 • Okrsok číslo 43 – Kultúrny dom Malá Lehôtka Ul. F. Hečku 45 – Krížna, Na lánoch, Na vŕšku, Pod poliankou, Ružová, Spojovacia ul., Ul.družby, F. Hečku

Volebný obvod číslo 7

 • Okrsok číslo 44 – Kultúrny dom Hradec Ul. 1. mája 17 – Družstevná, Južná, K potoku, Lesná, Na stanište, Na záhrade, Parková, Pavlovská, Pekná, Pod hájik, Pod hôrku, Pod hrádkom, Richtárska, Súhradská, Ul. 1. mája

Foto: ilustračné

Zdroj: Dnes24.sk
Najčítanejšie v regióne
Najčítanejšie na Dnes24.sk
Magazín
Najčítanejšie v regióne
Najčítanejšie zo Slovenska
SLEDUJTE NÁŠ INSTAGRAM