Slávka Kellová Rôzne

Rodičia musia priniesť na úrady práce potvrdenia o návšteve školy

Ak chcú rodičia dostať prídavok na dieťa aj za mesiac september, mali by potvrdenie o návšteve školy doručiť úradu práce v mieste svojho trvalého bydliska do konca budúceho týždňa. V opačnom prípade úrady práce vyplácanie prídavku na dieťa zastavia.

Prídavok na dieťa vyplácajú úrady práce vždy mesiac pozadu, teda prídavok za september vyplatia úrady práce rodičom detí v priebehu októbra. Ak chcú rodičia stihnúť tento výplatný termín, mali by doručiť úradom práce, sociálnych vecí a rodiny potvrdenie o návšteve školy najneskôr do 7. októbra 2011. Ak tak neurobia, výplata prídavku na dieťa sa im zastaví a obnoví sa až po doručení potvrdenia o návšteve školy. Spätné vyplatenie prídavkov je však možné najviac za obdobie šiestich mesiacov. Prídavok na dieťa je 22,01 eur mesačne. Od 1. januára 2012 sa zvýši na 22, 54 eur.

V prípade detí do 16 rokov vyplácajú úrady práce príspevok automaticky, rodičia nemusia na úrady práce nosiť potvrdenia o návšteve školy. To platí aj vtedy, ak dieťa dovŕši vek 16 rokov počas pribiehajúceho školského roka.

V prípade detí nad 16 rokov, ktoré pokračujú v štúdiu na strednej škole, je potrebné priniesť potvrdenie vždy na začiatku každého školského roka. V prípade študentov vysokej školy je potrebné priniesť potvrdenie o návšteve školy, najlepšie hneď po zápise na školu. Prídavky na deti vyplácajú úrady práce rodičom detí študujúcich na vysokej škole najviac do 25 rokov ich veku a len v prípade, ak nepresiahnu štandardnú dĺžku štúdia prvého a druhého stupňa.

U žiakov základnej školy je poberanie prídavku podmienené povinnou školskou dochádzkou. Ak školopovinné dieťa má v mesiaci viac ako 15 neospravedlne­ných hodín, škola na to upozorní úrad práce a ten prídavky na dieťa vyplatí prostredníctvom osobitného príjemcu. Tým môže byť obec, prípadne iná fyzická a právnická osoba. Za výkon osobitného príjemcu dostavajú obce dotácie, ktoré sú vyššie vtedy, ak obec prídavok využije vo vecnej forme, teda nakúpi zaň potreby pre dieťa. Dotácie tak majú obce motivovať využiť prídavok práve týmto spôsobom.

Žiadosti o prídavok na dieťa si môžu rodičia stiahnuť z internetovej stránky Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny, alebo si ich vyzdvihnúť priamo na úradoch práce. Úrady práce však akceptujú aj potvrdenia vydané školou, dôležité je, aby na nich boli potrebné údaje, a to meno a dátum narodenia dieťaťa, meno rodiča (oprávnenej osoby), adresa trvalého pobytu, údaje o škole a informácia o školskom roku a ročníku, ktorý dieťa absolvuje a informáciu o štandardnej dĺžke štúdia.

zdroj: ÚPSVaR SR foto: skk

Najčítanejšie v regióne
Najčítanejšie na Dnes24.sk
Magazín
Najčítanejšie v regióne
Najčítanejšie zo Slovenska
SLEDUJTE NÁŠ INSTAGRAM