Martin Valenta Rôzne

Odškodňovanie postihnutých povodňami dokončené

Úrad vlády SR dokončil odškodňovanie obyvateľov, postihnutých v lete povodňami. Na kompenzáciu škôd fyzických osôb sa vyplatilo 2 841 800 eur. Odškodnenie od Úradu vlády SR dostali občania z Nitrianskeho, Trenčianskeho, Banskobystrického, Žilinského,

Zoznam domácností okresu Preividza, ktoré dostali odškodnenie od vlády a sumy, ktoré dostali sú tu: **
**Nedožery-Brezany
 http://www.vlada.gov.sk/…les/6818.pdf

Nováky http://www.vlada.gov.sk/…les/6819.pdf

Lipník http://www.vlada.gov.sk/…les/6815.pdf

Bystričany http://www.vlada.gov.sk/…les/6810.pdf

Malá Čausa http://www.vlada.gov.sk/…les/6816.pdf

Jalovec http://www.vlada.gov.sk/…les/6813.pdf

Chrenovec-Brusno http://www.vlada.gov.sk/…les/6812.pdf

**Prievidza ** http://www.vlada.gov.sk/…les/6820.pdf

Handlová http://www.vlada.gov.sk/…les/6811.pdf

Ráztočno http://www.vlada.gov.sk/…les/6821.pdf

Veľká Čausa http://www.vlada.gov.sk/…les/6823.pdf

Sebedražie http://www.vlada.gov.sk/…les/6822.pdf

Najväčšiu individuálnu pomoc dostala obec Nižná Myšľa. Podľa augustového rozhodnutia premiérky Nižná Myšľa dostala 311450 eur na záchranné, búracie práce, prepravu kontajnerov a úpravu sídliska.

Z rezervy predsedníčky vlády Ivety Radičovej išli do miest a obcí peniaze na opravu zničenej infraštruktúry. „Premiérka napríklad uvoľnila zo svojej rezervy 900 tisíc eur pre Košický samosprávny kraj na výstavbu nového mosta pri Spišskej Novej Vsi. Pôvodný most zničila 4. júna povodeň. Nový most umožní bezpečné napojenie a prístup do závodu Embraco Slovakia“, informoval úrad vlády. Postihnuté obce a mestá v oblasti Hornej Nitry dostali pomoc v súhrnnej výške 300 tisíc eur.

Najväčšiu individuálnu pomoc dostala najviac postihnutá obec Nižná Myšľa Podľa augustového rozhodnutia premiérky Nižná Myšľa dostala 311 450 eur na záchranné, búracie práce, prepravu kontajnerov a úpravu sídliska. V októbri premiérka Radičová rozhodla o zmene účelu použitia peňazí na vybudovanie odvodňovacích vrtov – zabezpečenie odvádzania povrchovej vody z odvodňovacích vrtov, stabilizovanie svahu pod kostolom, vybudovanie kanalizácie v obci a zhotovenie povrchových rigolov. Tlačový odbor vlády v tejto súvislosti pripomenul, že obyvatelia Nižnej Myšle poslali Úradu vlády SR ďakovný list.

Úrad vlády SR začal v týchto dňoch prieskum trhu s cieľom zistiť hodnotu obytných priestorov s charakterom trvalého bývania pre obyvateľov Nižnej Myšle. Oznámenie o začatí prieskumu dnes uverejnil Vestník verejného obstarávania (http://www.uvo.gov.sk) pod číslom č. 246/2010. Ukončenie prieskumu trhu elektronickou aukciou sa predpokladá začiatkom februára 2011.

Z iniciatívy premiérky Ivety Radičovej sa na jeseň rozbehli projekty prevencie povodní v rámci Programu revitalizácie krajiny. Cieľom programu je zadržiavanie dažďovej vody, ktorá spôsobuje záplavy, revitalizácia a obnova poškodenej krajiny.

"Je to nadrezortný program, ktorého cieľom je prevencia povodní, znižovanie povodňových rizík na Slovensku, ale aj znižovanie rizík sucha. Program umožňuje zapojiť do systému prevencie aktívne 95 percent rozlohy SR, najmä lesy, poľnohospodársku krajinu a urbanizované územie,“ cituje tlačová správa premiérku.

Program prináša aj adresnú zodpovednosť vlády, samospráv, jednotlivcov a prispeje tiež k tvorbe nových pracovných miest. Štartovacie projekty sa už rozbehli v 23 obciach z povodí riek Ondava, Torysa, Hornád, Váh a Kysuca. Na tieto projekty bolo vyčlenených 580 tisíc eur. Vytvoria viac ako 300 pracovných miest. Na budúci rok sa prostredníctvom týchto projektov očakáva vznik takmer päťtisíc pracovných miest. Podrobnejšie informácie o odškodnení sú k dispozícii na internetovej stránke Úradu vlády SR http://www.vlada.gov.sk.

zdroj: SITA, úrad vlády SR

Najčítanejšie v regióne
Najčítanejšie na Dnes24.sk
Magazín
Najčítanejšie v regióne
Najčítanejšie zo Slovenska
SLEDUJTE NÁŠ INSTAGRAM