Zuzana Vajayová Rôzne

Oceňovali mladých dobrovoľníkov

30.1.2012 sa konal 1.ročník ocenenia „Mládežnícki dobrovoľníci 2011 mesta Prievidza“. Tento sa uskutočnil pri príležitosti Európskeho roka dobrovoľníctva 2011 pod záštitou p. primátorky JUDr. Kataríny Macháčkovej.

Aktivita bola financovaná z dotácie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR. „Mládežnícki dobrovoľníci Prievidza 2011“ je ocenenie, ktoré smeruje k zvýšeniu statusu a k rozvoju mládežníckeho dobrovoľníctva v meste Prievidza. Ide o ocenenie dobrovoľníkov a dobrovoľníčok (jednotlivcov i kolektívov) za dobrovoľnícku činnosť vykonávanú bez nároku na finančnú odmenu v prospech iných, v rôznych oblastiach spoločenského života, rozvoja komunity, ochrany životného prostredia, kultúry, výchovy a vzdelávania a pod. Ocenenie je udelené aj za výnimočný projekt alebo iný prejav solidarity a motivovania k nezištnej službe druhým.

OCENENIE SA UDEĽUJE V KATEGÓRIÁCH:

  • za mimoriadny prínos k rozvoju dobrovoľníctva

v tejto kategórii je cieľom oceniť najmä dobrovoľníkov, ktorí sa dlhodobo angažujú vo voľnočasovej činnosti mládežníckych organizácií alebo inak dlhodobo dobrovoľnícky pomáhajú v meste Prievidza

  • za výnimočnú individuálnu dobrovoľnícku pomoc

v tejto kategórii je cieľom oceniť dobrovoľníkov jednotlivcov, ktorí svoje dobrovoľníctvo vykonávali individuálne vo výnimočnej situácii, za výnimočných podmienok, alebo pripravili dobrovoľnícke projekty s mimoriadnym úspechom alebo dopadom na obyvateľov mesta Prievidza

  • za dobrovoľnícky projekt roka

    v tejto kategórii je cieľom oceniť úspešné dobrovoľnícke projekty, ktoré mali dopad na obyvateľov mesta Prievidza a boli realizované v roku 2011

PRI PRÍLEŽITOSTI EU ROKA DOBROVOĽNÍCTVA UDEĽUJEME AJ ČESTNÉ UZNANIE A POĎAKOVANIE V KATEGÓRIÁCH:

  • za dlhodobú dobrovoľnícku pomoc organizácii

v tejto kategórii je cieľom oceniť najmä dobrovoľníkov, ktorí sa dlhodobo angažujú v činnosti mládežníckych organizácií alebo inak dlhodobo dobrovoľnícky pomáhajú v meste Prievidza

  • za výnimočnú individuálnu dobrovoľnícku pomoc

v tejto kategórii je cieľom oceniť dobrovoľníkov jednotlivcov, ktorí svoje dobrovoľníctvo vykonávali individuálne vo výnimočnej situácii, za výnimočných podmienok, alebo pripravili dobrovoľnícke projekty s mimoriadnym úspechom alebo dopadom na obyvateľov mesta Prievidza

  • dobrovoľnícky projekt

v tejto kategórii je cieľom oceniť úspešné dobrovoľnícke projekty, ktoré mali dopad na obyvateľov mesta Prievidza a boli realizované v roku 2011

Orgánom pre posudzovanie návrhov na udelenie ocenenia bola Hodnotiaca komisia (ďalej len „komisia”). Komisiu tvorili 3 členovia: Ing. Martin Drozd- predseda komisie mládeže a voľnočasových aktivít Mgr. Božena Gatialová- riaditeľka CVČ Spektrum Prievidza Michal Dobiaš- predseda ZIPCeM (Združenie informačných a poradenských centier mladých). Všetci veríme, že to nebolo posledné oceňovanie, pretože vieme že medzi nami je veľa mladých ľudí, ktorí venujú svoje silyy a čas iným dobrovoľne a bez nároku na odmenu. Patrí im za to veľké Ď A K U J E ME.

Katarína Cifríková a Helena Píšová, CVČ Spektrum Prievidza

Najčítanejšie v regióne
Najčítanejšie na Dnes24.sk
Magazín
Najčítanejšie v regióne
Najčítanejšie zo Slovenska
SLEDUJTE NÁŠ INSTAGRAM