Kristína Striešková Rôzne

Kresťania oslávia sviatok sv. Petra a Pavla, bude 60. výročie vysviacky pápeža

Kresťania na Slovensku a vo svete oslávia v stredu 29. júna sviatok dvoch najvýznamnejších apoštolov, svätých Petra a Pavla, považovaných za zakladateľov kresťanskej viery.

Títo šíritelia viery v Ježiša Krista podľa tradície zomreli mučeníckou smrťou v ten istý deň v Ríme pravdepodobne v roku 64 za vlády cisára Nera v dôsledku jeho prenasledovania kresťanov.

V katolíckej cirkvi je 29. jún prikázaným sviatkom, konajú sa omše venované dvojici apoštolov, ako aj tradičná zbierka Halier sv. Petra, ktorá je určená na opravu kostolov alebo na pomoc odkázaným. Veriaci nielen katolíckej, ale aj evanjelickej či iných kresťanských cirkví v tento deň spomínajú na apoštolov Petra a Pavla a ďakujú Bohu za ich misijné dielo.

Svätý Peter, pôvodným menom Šimon, pochádzal z galilejského mestečka Betsaida. Spolu s bratom Ondrejom boli rybármi. Keď ho Ježiš povolal za apoštola, zmenil mu meno na Peter, t.j. skala, na ktorej založil svoju cirkev. Peter šíril evanjelium najmä v Malej Ázii. Býva zobrazený v žltom rúchu ako nositeľ kľúčov od kráľovstva nebeského. Pochovali ho na menšom pohansko-kresťanskom pohrebisku na východnom úpätí vatikánskeho pahorka. Dnes na tomto mieste stojí známa Bazilika sv. Petra.

Svätý Pavol, pôvodným menom Šavel, pochádzal zo zámožnej židovskej rodiny. Študoval v Jeruzaleme u slávneho rabína Gamaliela I. a sám sa stal rabínom. Spočiatku bol prenasledovateľom kresťanov, neskôr však prijal kresťanskú vieru a šíril ju nielen medzi Židmi, ale i medzi pohanskými národmi v Malej Ázii, v Grécku a na ostrovoch v Egejskom mori. Býva zobrazovaný pri poprave mečom, jeho znakom je kniha alebo zvitky posolstiev. Tradícia hovorí, že Pavol bol ako rímsky občan sťatý a Petra ukrižovali dolu hlavou.

Tohtoročný sviatok sv. Petra a Pavla je aj dňom 60. výročia kňazskej vysviacky pápeža Benedikta XVI., ktorú prijal 29. júna 1951. Bratislavská arcidiecéza pri tejto príležitosti pozýva veriacich zjednotiť sa s kňazmi a veriacimi vo svete a venovať Svätému Otcovi eucharistickú adoráciu obetovanú za posvätenie kňazov a za nové kňazské povolania. Nepretržitá 60-hodinová denná i nočná adorácia sa začala v bratislavskom Kostole sv. Ladislava (Špitálska ulica) v nedeľu 26. júna večer o 20.00 h a zavŕši sa v stredu 29. júna ráno asi o 8.00 h. Podobné kontinuálne alebo do viacerých dní rozvrhnuté adorácie sa uskutočnia podľa rozhodnutia správcov farností v celej arcidiecéze.

Zdroj: TASR Foto: Ilustračné

Najčítanejšie v regióne
Najčítanejšie na Dnes24.sk
Magazín
Najčítanejšie v regióne
Najčítanejšie zo Slovenska
SLEDUJTE NÁŠ INSTAGRAM