Martin Valenta Rôzne

Kandidáti na primátora-Ing. Ivan Vaňo

Dve krátke otázky sme sa spýtali kandidátov na post primátora mesta Prievidza. Odpovede sú zverejnené v pôvodnom znení.

1. Prečo kandidujete a aký je dôvod Vašej kandidatúry?

Moje motto „Spojme dobrú minulosť s dobrou budúcnosťou“ vychádza zo skúseností, ktoré som získal výkonom funkcie primátora počas dvoch volebných období. Iste sa mi dá všeličo vyčítať, no pri zložitosti komunálnej správy a rôznorodosti záujmov a názorov verejnosti je to prirodzené. Z funkcie som však odchádzal s dobrým pocitom, pretože správu mesta som zanechával vo veľmi dobrej prebytkovej finančnej kondícii. Vychádzajúc zo získaných skúseností obohatených od ďalšie roky pôsobenia v komunálnej sfére som nadobudol presvedčenie, že je v nich ukrytý potenciál, ktorý mi umožňuje využiť všetko pozitívne pre normalizáciu existujúceho finančného stavu a postupnú dynamizáciu rozvoja mesta.

2. Aké sú Vaše kandidátske priority v budúcom volebnom období?

Existujúce podmienky poukazujú na to, že stojíme na prahu snáď najzložitejších problémov, ktoré budeme musieť riešiť s vedomím, že finančných prostriedkov bude skôr menej ako viac. Poznanie tohto východiska mi nedovoľuje vyrieknuť neuvážené sľuby, čo urobím pre tých či oných. Veď v konečnom dôsledku riešenie konkrétnych úloh je výsledkom kolektívneho posúdenia poslancami, primátora, profesionálmi, odbornou a ostatnou verejnosťou a rozhodnutím väčšiny členov mestského zastupiteľstva či najlepšieho vedomia a svedomia primátora.

Dôležitou a náročnou úlohou so zložitou vnútornou štruktúrou rôznych činiteľov bude i zachovanie počtu obyvateľstva nad hranicou 50 tisíc, a tým i zachovanie mesta v doterajšej kategorizácii z dôvodu výšky podielových daní získaných do rozpočtu mesta od štátu.

V zmysle Programového rozpočtu mesta na rok 2011 a Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Prievidza do roku 2013 určiť ďalšie konkrétne priority zamerané na zvyšovanie životnej úrovne a kvality života obyvateľov mesta a zlepšenie podnikateľského prostredia v meste.

Naplnenie konkrétnych stanovených cieľov bude závisieť nielen od rozpočtu mesta, ale aj od manažérskych schopností využiť existujúce domáce a európske fondy. Ing. Ivan Vaňo

Najčítanejšie v regióne
Najčítanejšie na Dnes24.sk
Magazín
Najčítanejšie v regióne
Najčítanejšie zo Slovenska
SLEDUJTE NÁŠ INSTAGRAM