Filip Chudý Samospráva

V Považskej sa rozdeľovali dotácie: PREHĽAD, komu koľko nadelili

Výrazne neskôr, ale predsa. V Považskej Bystrici sa schvaľovali dotácie, ktoré pôjdu do miestnych organizácií. Ako sa to rozdelilo?

Ilustračný obrázok k článku V Považskej sa rozdeľovali dotácie: PREHĽAD, komu koľko nadelili
Zdroj: Dnes24.sk

Mestská rada v Považskej Bystrici tento rok neschvaľovala tradičné dotácie z výdavkovej časti bežného rozpočtu na jar, ale až na jeseň. Predkladateľom návrhu bol Anton Martaus, prednosta Mestského úradu v Považskej Bystrici.

Celkovo bolo rozdelených 34 100 eur pre 50 žiadateľov. Prehľad nájdete v tabuľke.

Navyše členovia mestskej rady súhlasili s vyčlenením prostriedkov z tejto časti rozpočtu vo výške 3 300 eur, ktoré budú použité podľa rozhodnutia primátora mesta Karola Janasa. Píše sa v uznesení zo zasadnutia.

Prehľad schválených dotácií

Názov žiadateľa Účel Schválená suma (€)
Považská knižnica v Považskej Bystrici na doplňovanie a aktualizáciu knižničného fondu 700  
Jaskyniarsky klub Strážovské vrchy Slovenskej speleologickej spoločnosti Považská Bystrica na zorganizovanie podujatia – 10. ročník „ZELENÁ MODRÁ 2020“ – turistický pochod 800  
Anthea – skupina orientálnych tancov Považská Bystrica na zorganizovanie „ORIENT EXPRES 2020“ – 11. ročníka medzinárodnej orientálnej schow 400  
Klub VENUŠA v Považskej Bystrici na ambulantnú rehabilitáciu, návštevu divadelného predstavenia, koncertu a hudobnej skupiny 250  
Slovenský zväz zdravotne postihnutých, Okresná rada Považská Bystrica na podporu integrácie, vzdelávania, zdravotnej prevencie a pohybovej kultúry 300  
Slovenský zväz zdravotne postihnutých, Základná organizácia 01, Považská Bystrica na rekondično-rehabilitačné pobyty, na turistické a poznávacie zájazdy 1 000  
Slovenský zväz zdravotne postihnutých, Základná organizácia 02, Považská Bystrica na integráciu zdravotne postihnutých občanov, pomoc so začlenením sa do spoločnosti, na posilnenie zdravia formou športu, na zdravotnú prevenciu, posilnenie samostatnosti, sebestačnosti, návykov pri sebaobsluhe, návšteve imobilných členov, rekondično-liečebné pobyty, na kultúrno-spoločenské podujatia 1 000  
Slovenský zväz zdravotne postihnutých, Základná organizácia Považská Teplá na činnosť organizácie – na organizovanie kultúrno-spoločenských akcií, poznávacích zájazdov, športových hier, na zasadnutie členskej schôdze, na stretnutie členov pri príležitosti Dňa matiek, Mesiac úcty k starším a na návštevu termálneho kúpaliska 1 000  
Spoločnosť psoriatikov a atopikov SR Bratislava – Karlova Ves – pre Klub SPaA SR Považská Bystrica za účelom zlepšenia zdravotného stavu psoriatikov a atopikov, na turistický výstup, relaxačný pobyt, návštevu soľnej jaskyne 350  
Slovenský zväz sclerosis multiplex Považská Bystrica Klub SM pri SZSM na rekondičný ozdravný pobyt pre členov klubu 400  
Materské centrum VČIELKA, Považská Bystrica na činnosť materského centra 1 400  
Okresná organizácia Jednoty dôchodcov na Slovensku Považská Bystrica na činnosť organizácie za účelom prežitia aktívneho starnutia seniorov, na družobno-turistickú akciu so seniormi z Rožnova pod Radhoštěm, na rekodično-rehabilitačné pobyty a na realizáciu športových stretnutí seniorov (bowling, stolný tenis, letné športové hry) a spoločenských akcií 300  
Základná organizácia Jednoty dôchodcov na Slovensku č. 01 Považská Bystrica na činnosť organizácie za účelom podpory aktívneho starnutia seniorov, na zdravotnú starostlivosť, turistické a poznávacie zájazdy 800  
Základná organizácia Jednoty dôchodcov na Slovensku č. 03 Považská Bystrica na činnosť organizácie, na zdravotnú starostlivosť – návštevu wellness, relaxačných zariadení, na masáže, turistické výlety, poznávacie zájazdy a na kultúrno-spoločenské a športové podujatia 800  
Základná organizácia Jednoty dôchodcov na Slovensku č. 04 Považská Bystrica na činnosť organizácie, na prevenciu a starostlivosť o zdravie – návšteva relaxačných zariadení, wellness, na kultúrno-spoločenské podujatia, turistické a poznávacie výlety 800  
Klub kresťanských seniorov Považská Bystrica na zorganizovanie pútí do pútnických miest, na rekondičné pobyty a kultúrne predstavenia 800  
Slovenský rybársky zväz, Mestská organizácia Považská Bystrica na činnosť organizácie, na ochranu a tvorbu životného prostredia – čistenie, kosenie a údržba brehov, splavov a korýt vodných tokov a prítokov v meste Považská Bystrica, zber odpadkov a ich odvoz, priesek a kosenie porastov, čistenie a údržba prístupových komunikácií, odlov rýb, presťahovanie unimobuniek žeriavom na zakúpené pozemky na stredisku VN Považská Teplá, na označenie revírov a na zorganizovanie detských rybárskych pretekov 800  
Rádioklub Manín Považská Bystrica na činnosť klubu 200  
Klub železničných modelárov Považia Považská Bystrica na výstavu modelovej železnice a preventívne aktivity zamerané na ochranu pred zranením spôsobeným vlakom „Plnou parou vpred“ 200  
Rada mládeže Trenčianskeho kraja, Považská Bystrica – pre Študentský parlament Považská Bystrica na podporu činnosti a na aktivity parlamentu – zorganizovanie akcií: Deň učiteľov, Považskobystrický študentský Majáles, Olympiáda stredných škôl (súťaž), kladenie vencov pri pamätníku SNP, letné spoločenské stretnutia – 2. ročník festivalu s názvom STUCHAFEST, outdoorové aktivity pre žiakov základných a stredných škôl (súťažné hry), upratovanie okolia Považskej Bystrice, Deň študentstva (spoločenské stretnutie), Swap (výmena), prednášky o ekológii pre študentov 250  
Základná organizácia SZCH Považská Teplá na organizovanie výstavy hydiny, králikov, holubov a exotického vtáctva 500  
Územie Žilina Konská pre členov eRka – kresťanského spoločenstva detí oblastného centra Považskej Bystrice, na zorganizovanie eRko táboru Považská Bystrica 400  
VETERÁN KLUB MANÍN Považská Bystrica na organizáciu XII. ročníka súťažnej prehliadky motocyklov vyrábaných v Považskej Bystrici – „Považskobystrický motocykel“ 400  
Chlpáči pre radosť Považská Bystrica na organizáciu rozvíjanie pozitívneho vzťahu k prírode pomocou vzdelávacích aktivít so zvieratami, na výučbu jazdenia a organizovanie kultúrnych a športových podujatí, na vzdelávanie detí a mládeže na školách a škôlkach pomocou zvierat 250  
Klub Rekreačná telesná výchova a šport Považská Bystrica na zdravotné a relaxačné cvičenie žien pri hudbe 250  
Klub slovenských turistov SPARTA Považská Bystrica na realizáciu turistických akcií v roku 2020 – „Zimný prechod Javorníkmi“, „Letný prechod hrebeňom Javorníkov“ a „Slovenský kras“ 300  
Telovýchovná jednota Mladosť Hliny pri VII. ZŠ Považská Bystrica nna čiastočné pokrytie činnosti TJ, na zabezpečenie a rozvoj volejbalu mladších žiačok a prípravky 900  
Telovýchovná jednota Skaličan Praznov na činnosť telovýchovnej jednoty a na zorganizovanie futbalového turnaja 900  
Telovýchovná jednota Družstevník Šebešťanová na zabezpečenie športovej činnosti a údržbu areálu 900  
Telovýchovná jednota Slovan Milochov na zabezpečenie tréningového procesu stolnotenisového oddielu pre žiakov a dorastencov 300  
Telovýchovná jednota Dynamo Orlové na činnosť telovýchovnej jednoty 800  
Združenie rodičov pri Základnej škole Slovanská ul. v Považskej Bystrici na podporu športových aktivít mládeže v hádzanej a vo volejbale 700  
Atletický oddiel OLYMPIA Považská Bystrica na realizáciu projektu: „Zabezpečenie športovej činnosti mládeže atletického oddielu Olympia Považská Bystrica v roku 2020“, účasť na súťažiach na medzinárodných pretekoch a sústredeniach 900  
Atletický oddiel SPARTA Považská Bystrica na zabezpečenie športovej činnosti mládeže Atletického oddielu Sparta 700  
Atletická škôlka Sparťankovia Považská Bystrica na tréningovú činnosť, účelovo na nákup športových potrieb 700  
Šachový klub Považské Podhradie na podporu šachu detí a mládeže v regióne Považská Bystrica 250  
JUDO KLUB Sparta Považská Bystrica nna realizáciu projektu: „Považskobystrické judo pre mesto a deti 2020“, na zorganizovanie 17. ročníka medzinárodného turnaja Grand Prix Považská Bystrica pod záštitou primátora mesta, 10. ročníka medzinárodných majstrovstiev Slovenska, 42. ročníka krajskej olympiády detí a na účasť judo klubu na sprievodných akciách organizovaných mestom a políciou, pravidelné ukážky juda na školách, cvičenie polície v judo hale 350  
„Považskobystrický basketbal“ Šebešťanová na realizáciu projektu: „Podpora mládežníckeho basketbalu v Považskej Bystrici v roku 2020“ 1000  
CreativeColours Považská Bystrica na organizovanie športových podujatí pre deti a mládež, na veľkonočný a mikulášsky stolný tenis, sálový hodový futbal a nohejbalový turnaj 800  
HOKEJBALOVÝ KLUB HBC POVAŽSKÁ BYSTRICA na realizáciu projektu: „Hokejbalová extraliga 2020“ – podpora športových aktivít detí a mládeže v meste Považská Bystrica 850  
Považskobystrický plavecký oddiel Považská Bystrica na zorganizovanie 13. ročníka plaveckých pretekov v meste „Májová vlnka“ a na účasť na plaveckých pretekov v rámci EÚ 1 200  
Stolnotenisový oddiel TABLE TENNIS CLUB Považská Bystrica na realizáciu projektu: „Rozvoj športových aktivít, výchova a podpora talentovanej mládeže v oblasti stolného tenisu“ 1 600  
OKINAWA KARATE Považská Bystrica, o. z. na podporu rozvoja športovej činnosti detí a mládeže v OKINAWA KARATE Považská Bystrica 600  
Cyklo Klub Považská Bystrica na preteky v horskej cyklistike 200  
Športovo strelecký klub „POBYS“ Považská Bystrica na tréningovú a súťažnú činnosť talentovanej mládeže v športovej streľbe, na prípravu a prechod na vrcholovú športovú súťaž 200  
Tenisový klub seniorov Považská Bystrica na činnosť tenisového klubu 500  
B-BOX CLUB Považská Bystrica na realizáciu silových a kondičných tréningov a na zabezpečenie účasti členov združenia v regionálnych, národných a medzinárodných súťažiach 700  
Dychová hudba MOŠTEŇANKA Dolný Moštenec na činnosť spolku 1 500  
Moštenskí pajtáši, Horný Moštenec na činnosť združenia 1 450  
FsK Manínec Podmanín na činnosť združenia 1 450  

Sledujte nás aj na našom Facebooku a Instagrame a nenechajte si ujsť zaujímavý obsah z Považskej Bystrice a okolia.

Foto: ilustračné

Zdroj: Dnes24.sk
Najčítanejšie v regióne
Najčítanejšie na Dnes24.sk
Magazín
Najčítanejšie v regióne
Najčítanejšie zo Slovenska
SLEDUJTE NÁŠ INSTAGRAM