Filip Chudý Samospráva

Prvé jarné rokovanie sa blíži: O čom budú poslanci v Považskej rozhodovať?

Po dlhšej prestávke sa chystá ďalšie rokovanie mestského zastupiteľstva. Pozrite si jeho program.

Ilustračný obrázok k článku Prvé jarné rokovanie sa blíži: O čom budú poslanci v Považskej rozhodovať?
Zdroj: Dnes24.sk

Po viac ako dvojmesačnej prestávke, konkrétne od mimoriadneho zasadnutia k téme MHD, zasadnú považskobystrickí poslanci opäť do lavíc na rokovanie Mestského zastupiteľstva v Považskej Bystrici. To sa uskutoční vo štvrtok 9. mája o 17:00 v zasadačke mestského zastupiteľstva.

Program zasadnutia má 17 bodov, medzi nimi napr. aj záverečný účet mesta, zmeny vo VZN a hospodárenie a nakladanie s majetkom mesta

Program mestského zastupiteľstva

 • 1. Otvorenie
 • 2. Diskusia občanov
 • 3. Správa o kontrole plnenia uznesení mestskej rady a mestského zastupiteľstva
 • 4. Správa o činnosti hlavného kontrolóra mesta
 • 5. Návrh plánu kontrolnej činnosti útvaru hlavného kontrolóra Mesta Považská Bystrica na II. polrok 2019
 • 6. Záverečný účet mesta Považská Bystrica za rok 2018
 • 7. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Považská Bystrica o participatívnom komunitnom rozpočte Mesta Považská Bystrica
 • 8. Návrh Dodatku č. 1 k VZN Mesta Považská Bystrica o určení pravidiel času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území mesta Považská Bystrica
 • 9. Návrh Doplnku č. 2 k Všeobecne záväznému nariadeniu o používaní a ochrane mestských symbolov
 • 10. Návrh Doplnku č. 1 k Všeobecne záväznému nariadeniu Mesta Považská Bystrica, ktorým sa určuje výška príspevkov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Považská Bystrica
 • 11. Návrh na zmenu tajomníka Komisie pre mládež a šport pri Mestskom zastupiteľstve v Považskej Bystrici
 • 12. Návrh plánu zasadnutí Mestskej rady a Mestského zastupiteľstva v Považskej Bystrici na II. polrok 2019
 • 13. Návrh na udelenie verejného ocenenia Čestný občan mesta Považská Bystrica v roku 2019
 • 14. Návrh na schválenie Dodatku č. 5 k Zásadám hospodárenia s majetkom Mesta Považská Bystrica
 • 15. Hospodárenie a nakladanie s majetkom Mesta Považská Bystrica
 • 16. Interpelácie poslancov
 • 17. Záver

Dajte LIKE na našej FB stránke a máte vždy čerstvé info z Považskej Bystrice a okolia

Na rokovaniach vie byť veselo…

Video: Filip Chudý / Zdroj: Dnes24.sk

Foto: ilustračné

Zdroj: Dnes24.sk
Najčítanejšie v regióne
Najčítanejšie na Dnes24.sk
Magazín
Najčítanejšie v regióne
Najčítanejšie zo Slovenska
SLEDUJTE NÁŠ INSTAGRAM