Rôzne

Ocenili 23 miestnych učiteľov: Za TOTO sa im dostalo pocty

Pri príležitosti Dňa učiteľov sa opäť aj v našom meste odovzdávali vybraným pedagógom ocenenia. Prinášame vám postrehy nielen niektorých ocenených, ale aj dôvod, za čo sa učiteľom konkrétne dostalo uznania.

Ilustračný obrázok k článku Ocenili 23 miestnych učiteľov: Za TOTO sa im dostalo pocty
Zdroj: Mesto Považská Bystrica

Deň učiteľov sa na Slovensku tradične oslavuje v deň narodenia pedagóga Jána Ámosa Komenského, učiteľa národov. Sviatok je oslavou práce všetkých pedagogických pracovníkov, ktorých práca je poslaním a zaslúžia si za svoje znalosti, trpezlivosť a obetu úctu a poďakovanie. Každoročne pri tejto príležitosti aj v našom meste preberajú vybraní pedagógovia z rúk primátora ocenenia.

Bolo 23 ocenených učiteľov

Na Mestskom úrade v Považskej Bystrici sa aj v tomto roku pri príležitosti Dňa učiteľov konala malá slávnosť, na ktorej primátor mesta odovzdal ďakovné listy vybraným pedagógom za ich dlhoročnú prácu. Ocenenie si tento rok prevzalo 23 pedagógov z materských, základných a základných umeleckých škôl v Považskej Bystrici. Vyberaní každoročne bývajú na základe odporúčania riaditeľov škôl.

Učitelia odvádzajú kus práce

„Učitelia si za prácu, ktorú odvádzajú zaslúžia poďakovanie. Samozrejme sme ich nevyberali náhodne, pomáhali nám s tým riaditelia jednotlivých školských zariadení, ktorí najlepšie poznajú tú mravčiu každodennú prácu svojich pedagógov. V posledných mesiacoch sa o pedagógoch veľa diskutuje a aj keď to bežná verejnosť často nevidí, učitelia odvádzajú naozaj kus práce a zaslúžia si našu vďaku,“ vyjadril sa vedúci odboru sociálnych vecí, školstva a kultúry nášho mesta Jozef Bielik.

Všetci si zaslúžia poďakovanie

„Aj takýmto spôsobom chceme učiteľom aspoň čiastočne poďakovať za všetky tie roky, ktoré sa venujú mladej generácii a odovzdávajú jej svoje vedomosti a zručnosti a prakticky formujú celú mladú generáciu, ktorá v našom meste žije. Nielen tí učitelia, čo sem dnes prišli medzi nás, ale všetci pedagógovia v našom meste si zaslúžia poďakovanie za roky práce, ktorú odvádzajú a jej výsledky je aj vidieť,“ povedal primátor Karol Janas.

Pedagógov toto ocenenie potešilo

„Som v školstve už viac než 40 rokov a som rád, že mesto Považská Bystrica venuje pozornosť učiteľom. Táto práca je spoločensky veľmi dôležitá, ale aj veľmi nedocenená, no človek, ktorý to robí hlavou aj srdcom, dokáže prekonať všetky tieto prekážky a tá práca stojí za to,“ povedal Stanislav Dudr zo ZŠ Školskej. „Som rada, že som toto ocenenie dostala, je to taká morálna podpora, pretože naozaj táto práca nie je jednoduchá, a to nielen v pedagogickom, ale aj v legislatívnom procese,“ to sú slová Zuzany Pekarovej zo ZUŠ IWK. „Je to veľmi pekné ocenenie za dlhoročnú prácu, všetci si to vážime, posúva nás to ďalej, teší nás to. Každá jedna pani učiteľka si to zaslúži, lebo odvádza kus práce s deťmi,“ vyslovila sa Monika Bieliková z MŠ Rozkvet.

Zoznam ocenených

V tabuľke vám prinášame kompletný zoznam ocenených aj s dôvodom udelenej pocty.

Ocenenia išli do rúk Dôvod udelenia ocenenia Škola
Mgr. Stanislavovi Dudrovi za dlhoročnú úspešnú pedagogickú činnosť a rozvoj atletiky v škole a v meste Považská Bystrica ZŠ Školská
Ľubici Čabalovej za kvalitné a zodpovedné plnenie povinností a svedomitú prácu vo funkcii zástupkyne riaditeľky školy pre Elokované pracovisko Praznov MŠ A. Grznára
Mgr. Anne Trníkovej za dlhoročnú výchovno-vzdelávaciu prácu v prospech rozvoja Základnej školy, Rozkvet v Považskej Bystrici ZŠ Rozkvet
Ing. Emílii Ďurajkovej za vzorné plnenie pedagogických povinností, aktívny a tvorivý prístup k práci s deťmi ZŠ Nemocničná
Mgr. art. Michalovi Bróskovi pri príležitosti 40. výročia založenia Dychového orchestra ZUŠ v Považskej Bystrici, za dlhoročnú reprezentáciu školy a mesta Považská Bystrica doma i v zahraničí ZUŠ M.R. Štefánika
Mgr. Viere Turanovej za svedomité a vzorné plnenie pedagogických povinností MŠ A. Grznára
Dagmare Maninovej za dlhoročnú svedomitú prácu, za vedenie kroniky školy a prácu v projekte Zdravý úsmev MŠ Dukelská
Mgr. Michaele Kráľovej za dosahovanie výborných výsledkov v pedagogickej a riadiacej práci MŠ Lánska
Ľubici Joppekovej za dosahovanie výborných výsledkov v pedagogickej práci a v realizácii projektu „Eurorozprávky“ MŠ Lánska
Mgr. Lenke Behríkovej za dlhodobé dosahovanie výborných výsledkov v pedagogickej činnosti a za úspešnú prípravu žiakov na olympiádu z anglického jazyka aj na celoslovenskej úrovni. ZŠ Slovanská
Mgr. Anne Lipovej za dlhodobé dosahovanie výborných výsledkov v pedagogickej činnosti a za úspešnú prípravu žiakov na olympiádu z anglického jazyka aj na celoslovenskej úrovni. ZŠ Slovanská
Mgr. Petre Mikulovej za prípravu kultúrnych programov s deťmi a úspešnú prezentáciu školy na verejnosti. MŠ Mierová
Anne Krivej za dlhoročnú činnosť pri zachovávaní ľudových tradícií a zvykov MŠ Mierová
Mgr. Dane Bubelovej za dlhoročnú pedagogickú činnosť učiteľky prvého stupňa základnej školy a uplatňovanie nových metód a foriem práce vo výchovno-vyučovacom procese primárneho vzdelávania ZŠ s MŠ Považské Podhradie
Eve Hoštákovej za dlhoročnú pedagogickú prácu s deťmi v predprimárnom vzdelávaní. ZŠ s MŠ Považské Podhradie
Mgr. Zdenke Kortmanovej Grácovej za celoživotnú tvorivú prácu v oblasti výchovy a vzdelávania a mimoriadne výsledky dosahované vo výchovno-vzdelávacom procese ZŠ SNP
Monike Bielikovej za flexibilný, zodpovedný a pozitívny prístup k práci a za prezentáciu detí kultúrnym programom (hudobným doprovodom) na verejnosti MŠ Rozkvet
Mgr. Márii Horečnej za úspešnú prácu v oblasti vzdelávania, prípravu žiakov na súťaže, dlhoročnú prácu v oblasti výchovného poradenstva a profesijnej orientácie žiakov ZŠ Stred
Mgr. Renáte Čelkovej za svedomitú a obetavú pedagogickú činnosť a vedenie metodického združenia I. stupňa v ZŠ, Slovenských partizánov ZŠ Slovenských partizánov
PaedDr. Dagmar Skladanej za vynikajúcu prípravu žiakov v matematike na testovanie 9, na matematické olympiády, na celoslovenské kolo Pytagoriády a šírenie dobrého mena školy a Mesta Považská Bystrica ZŠ Slovenských partizánov
Mgr. Zdenke Rumanovej za obetavú, svedomitú pedagogickú činnosť a vedenie školského klubu detí ZŠ, Slovenských partizánov v Považskej Bystrici ZŠ Slovenských partizánov
Mgr. art. Zuzane Pekarovej za úspešnú pedagogickú činnosť a riadiacu prácu v prospech rozvoja školy ZUŠ Imra Weinera Kráľa
Anne Krutošíkovej za dlhoročnú obetavú a svedomitú prácu v školských službách, za spoluorganizovanie tvorivých vianočných a veľkonočných dielní s rodičmi a deťmi a za estetizáciu interiéru a exteriéru materskej školy MŠ Zelezničná

Môže vás zaujímať:

Monitor v Považskej Bystrici: Aký ťažký bol podľa žiakov ten tohtoročný?

Foto: ilustračné

Zdroj: Dnes24.sk
Najčítanejšie v regióne
Najčítanejšie na Dnes24.sk
Magazín
Najčítanejšie v regióne
Najčítanejšie zo Slovenska
SLEDUJTE NÁŠ INSTAGRAM