Filip Chudý Rôzne

Nápady, ktoré Považskej pomôžu: Rozhodnite, ktoré sa finančne podporia

V tomto roku má v Považskej Bystrici premiéru projekt Mesto si ty!, vďaka ktorému sa podporia zaujímavé nápady. Rozhodnite ktoré.

Ilustračný obrázok k článku Nápady, ktoré Považskej pomôžu: Rozhodnite, ktoré sa finančne podporia
Zdroj: Dnes24.sk

Projekt Mesto si ty!, čiže participatívny komunitný rozpočet (PKR), sa tento rok premiérovo spustil v Považskej Bystrici. Vďaka nemu môžu občania získať financie na komunitné projekty a taktiež budú sami rozhodovať o tom, ktoré projekty sa budú vďaka mestským financiám realizovať. Informovala o tom hovorkyňa mesta Iveta Pagáč Kováčiková s tým, že na mesto bolo doručených 20 projektov, pričom do verejného hlasovanie ich postúpilo 19.

„Verejné hlasovania sa koná internetovým hlasovaním na webovom sídle mesta od 3. júla do 17. júla. Hlasujúci sa pred začatím hlasovania musí zaregistrovať pod svojím menom, jedna osoba môže odovzdať jednému projektu iba jeden hlas a jedna osoba môže hlasovať aj za viacero projektov, resp. všetky projekty súčasne,“ povedala hovorkyňa. Hlasovať môžete TU.

Pagáč Kováčiková ďalej uviedla, že na základe výsledku verejného hlasovania rada pre PKR zostaví zoznam projektov podľa počtu získaných hlasov, pričom dotáciu môže získať len projekt, ktorý získa najmenej 15 hlasov. „Dotácia na realizáciu projektov sa poskytne podľa poradia projektov v tomto zozname až do vyčerpania celkovej sumy schválenej na tento účel. V tomto roku je to 12-tisíc eur, pričom maximálna výška finančných prostriedkov poskytnutých na jeden projekt je 1500 eur. Samotná realizácia projektov bude prebiehať v mesiacoch august až október,“ dodala.

Do verejného hlasovania postúpili tieto projekty:

Prines si nadšenie, výstroj dostaneš (predkladateľ: Horolezecký klub Manín, žiadaná suma: 1500 eur) – Cieľom projektu je sprístupnenie lezenia pre všetky deti a dosiahnuť aby o športovaní detí nerozhodovala finančná situácia rodičov, ale nadšenie a talent. Predkladateľ žiada financie na zakúpenie potrebného výstroja pre športové lezenie (lezecké topánky, sedacie úväzy, laná, karabíny a istítka). Športové vybavenie bude zdarma k dispozícii deťom z lezeckého krúžku.

Beach Wrestling Považská Bystrica – medzinárodný turnaj (predkladateľ: Slovenský zápasnícky klub, o.z., žiadaná suma: 1500 eur) – Zámerom projektu je realizácia medzinárodného turnaja v zápasení, s cieľom podporiť športový rozvoj mládeže a dospelej verejnosti v meste Považská Bystrica, zatraktívniť minoritné druhy športu v meste a benefičnou zbierkou pomôcť hendikepovaného chlapcovi z Považskej Bystrice. Predkladateľ žiada financie na nákup cien pre súťažiacich (medaile, poháre, diplomy, pamätná medaila, opasky), na prenájom mestskej pláže za krytou plavárňou, na propagačné materiály a na poplatok za živý prenos v TV.

Petangové ihrisko (predkladateľ: ZŠ SNP, žiadaná suma: 1500 eur) – Zámerom projektu je premena nevyužitého priestoru v areáli školy na petangové ihrisko, s cieľom viesť deti k pohybu, aby sedenie za počítačom a hranie na mobile vymenili za aktívny pohyb a zároveň upevňovať vzájomné vzťahy medzi deťmi, učiteľmi a rodičmi a upevňovať medzigeneračné vzťahy (nakoľko je v blízkosti školy aj centrum sociálnych služieb Bystričan). Petangové ihrisko by mohli využívať nielen žiaci školy, ale aj rodiny s deťmi z priľahlého okolia a klienti CSS Bystričan. Predkladateľ žiada financie na materiálne zabezpečenie potrebné pre vybudovanie ihriska.

Náučný chodník (predkladateľ: ZŠ SNP, žiadaná suma: 1500 eur) – Zámerom projektu je vybudovať náučný chodník od školskej včelnice pozdĺž chodníkov v školskom areáli. Chodník by mal byť zameraný na krásy a pamiatky nášho kraja. Cieľom je dospelým aj deťom poskytnúť možnosť hodnotného trávenia voľného času, upevňovať vzájomné vzťahy medzi deťmi, učiteľmi, rodičmi a verejnosťou, ale aj možnosti rozšírenia vedomostí, získanie užitočných informácií s názornými ukážkami a príjemný pobyt v prírode. Predkladateľ žiada materiálne vybavenie na pomoc pri realizácii chodníka.

Športujeme spoločne (predkladateľ: ZŠ SNP, žiadaná suma: 1500 eur) – Zámerom projektu je vybudovať outdoorové minišportovisko na nefunkčnej ploche v areáli školy. Hlavným cieľom je viesť deti k pohybu, aby sedenie za počítačom a hranie sa na mobile vymenili za aktívny pohyb. Hlavnou myšlienkou projektu je komplexne rozvíjať pohybový aparát detí, podporovať ich vzťah k pohybu a vypestovať u nich návyk zdravého životného štýlu. Toto športovisko by boli využívané aj širokou verejnosťou a obyvateľmi sídliska. Predkladateľ žiada financie na nákup cvičebných fitnes prvkov.

Šikovné ručičky (predkladateľ: Spojená škola internátna, žiadaná suma: 1360 eur) – Zámerom projektu je realizácia kurzu šitia, s využitím spolupráce žiakov s mentálnym postihnutím a intaktných žiakov. Cieľom pritom je nadobudnutie nových zručností, rozvoj jemnej motoriky a kreatívne tvorenie žiakov. Intaktní žiaci sa rozdelia do skupín spolu so žiakmi s mentálnym postihnutím, dobrovoľníci spolu s organizátorkou projektu predvedú, ako sa jednotlivé výrobky budú vyrábať a žiaci sa postupne vystriedajú pri výrobe gombíkového obrázku a ušití čiapky a nákrčníka. Predkladateľ žiada financie na materiálne vybavenie potrebné na realizáciu kurzu (šijací stroj, overlock, nožnice, krajčírsky materiál, tavná pištoľ, výtvarné potreby).

Športové dopoludnie (predkladateľ: Spojená škola internátna, žiadaná suma: 1500 eur) – Cieľom je realizácia športového dňa v priestoroch areálu školy, upevňovanie zdravého životného štýlu a nadväzovanie nových sociálnych vzťahov, prekonávanie bariér medzi zdravými žiakmi a žiakmi so zdravotným znevýhodnením. Projekt bude realizovaný v priestoroch školy, pričom žiaci budú rozdelení do zmiešaných dvojíc (intaktný a zdravotne znevýhodnený žiak). Športový deň sa začne rozcvičkou na outdoorových strojoch, následne budú plniť viaceré športové disciplíny. Predkladateľ žiada financie na zakúpenie outdorových strojov.

Komunitná záhrada na Školskej 233/6 (predkladateľ: Spoločenstvo vlastníkov bytov, žiadaná suma: 900 eur) – Cieľom projektu je vybudovanie komunitnej záhrady, budovať komunitné vzťahy medzi obyvateľmi bytového domu a okolia a priniesť prirodzenejšie a pestrejšie prostredie do úplnej blízkosti obytnej zóny. Predkladateľ žiada financie na potrebné materiálne zabezpečenie (vyvýšený záhon, projekt, nádrž na vodu s podstavcom, kompostér, pestovateľský substrát,…)

Praznov žije hudbou (predkladateľ: Klub priateľov country hudby, žiadaná suma: 1450 eur) – Projekt rieši nákup ozvučovacieho zariadenia, ktorým momentálne mestská časť nedisponuje, čo sťažuje realizáciu jednotlivých podujatí organizovaných mestskou časťou. Predkladateľ žiada financie zakúpenie ozvučovacieho systému.

Minipark Zálužie (predkladateľ: Mgr. Zuzana Cingelová Čelková, žiadaná suma: 1500 eur) – Cieľom projektu je skultúrniť a spríjemniť nevyužívanú trávnatú plochu vedľa cesty v Záluží na verejnom priestore, ktorú možno veľmi pekne využiť na relax pre dospelých a zábavu pre deti. Skultúrnená plocha bude aj prirodzeným miestom na stretávanie sa komunity v Považskej Teplej – Záluží. Predkladateľ žiada financie zakúpenie hracích prvkov či betónovej lavičky.

Rozšírenie zbierky folklórnych krojov FS Považan o oblasť Soblahov (predkladateľ: OZ za zachovanie ľudových tradícií Horného Považia, žiadaná suma: 1500 eur) – Cieľom projektu je rozšírenie zbierky regionálnych folklórnych krojov FS Považan o oblasť Soblahov pre potreby prezentácie tejto oblasti pri príležitosti 65. výročia FS Považan s názvom „Amerikáni“. Predkladateľ žiada financie zakúpenie rukávcov a záster z Trenčianskej oblasti Soblahov.

Hurá, ideme sa hrať (predkladateľ: MŠ E.M.Šoltésovej, žiadaná suma: 1496 eur) – Cieľom projektu je zatraktívniť nevyužitý priestor ihriska pre rodiny s deťmi a žiakov v MŠ E.M. Šoltésovej, poskytnúť deťom viac možností na hranie sa, rozvíjanie motorických, koordinačných schopností a ich kreativity trávením voľného času vonku. Predkladateľ žiada financie na zakúpenie herných prvkov (pružinové hojdačky, vonkajšie popisovateľné tabule, farebné kriedy, záhradný stôl s lavičkami)

Poď na dvor (predkladateľ : Obyvatelia bytových domov SNP 1445 – 1448, žiadaná suma: 1500 eur) – Cieľom projektu je vybudovanie komunitnej záhrady, čím vznikne priestor na aktívne a zmysluplne trávenie času s rodinami v kruhu susedov. Zámerom je tiež prispieť k združovaniu komunity, viesť deti k tráveniu voľného času v exteriéri a v pohybe, vzájomne si pomáhať a spolupracovať pri tvorbe priestoru, v ktorom žijeme a priblížiť deťom starostlivosť o úžitkovú záhradu. Predkladateľ žiada financie na materiál na komunitnú záhradu, pergolu či športové náradie (bedmintonové rakety, košíky, multifunkčné samostojace siete)

PB Cyklo-pátračka (predkladateľ: Pod klobúkom, s.r.o., žiadaná suma: 1225 eur) – Cieľom projektu je realizácia interaktívnej hry na bicykloch so zameraním na spoznávanie histórie a pamiatok mesta a zároveň na rozvoj logického myslenia. Účastníci počas hry budú riešiť rôzne šifry a spoznávať zákutia a históriu mesta. Predkladateľ žiada financie na prípravu hernej aplikácie, spracovanie nálepiek s QR kódom, tlač brožúr, dizajn plagátov, tlač plagátov, ceny pre víťazov,…)

Mám pod klobúkom – turnaj spoločenských hier (predkladateľ: Pod klobúkom, s.r.o., žiadaná suma: 1490 eur) – Zámerom projektu je príprava turnaja a voľného hrania hier pre najmenšie deti, turnaja v rodinnej hre, turnaja pre staršie deti a dospelých a voľné hranie pre verejnosť. Turnaj spoločenských hier účastníkom rozšíri obzory v možnostiach ako tráviť voľný čas s rodinou a zároveň podporí rozvoj logického myslenia. Predkladateľ žiada financie na zakúpenie rôznych hier podľa veku a zamerania, software, propagačné materiály,…

Revitalizácia časti areálu NsP Považská Bystrica (predkladateľ: OZ Zdravá duša, žiadaná suma: 550 eur) – Zámerom projektu je revitalizácia plochy, ktorá bude následne použitá z časti na rekreačné účely pre pacientov NsP Považská Bystrica a ich príbuzných a priateľov počas návštev a najmä na športovo rehabilitačné účely pre pacientov NsP Považská Bystrica. Cieľom je celkovo vytvorenie lepších podmienok a zároveň rozšíriť možnosti v rámci liečby a trávenia voľného času v priestoroch NsP Považská Bystrica. Predkladateľ žiada financie na zakúpenie benzínovej kosačky a trávneho osiva.

Letné kino „Cibuliar“ (predkladateľ: Juraj Gašpárek, žiadaná suma: 1430 eur) – Zámerom projektu je prostredníctvom kultúrnych, oddychových a zábavných premietaní podporiť komunitné spolužitie obyvateľov, spoločné stretávanie sa viacerých generácií na jednom priestranstve, ako i motiváciu mládeže k budovaniu miestnej komunity. Zároveň prostredníctvom premietania envirofilmu a prednášky otvoriť diskusiu o potrebe ochrany životného prostredia. Letné kino v Milochove má tiež za cieľ pritiahnuť divákov zo širšieho okolia. Predkladateľ žiada financie na potrebné technické vybavenie (dataprojektor, reproduktor, systém upevnenia) a prenájom filmových titulov.

Miniarborétum (predkladateľ: ZŠ a MŠ Považské Podhradie, žiadaná suma: 1500 eur) – Zámerom projektu je vybudovanie miniarboréta v areáli školy. Školský areál je dispozične členený na športoviská – ihriská, detské ihrisko a oddychovú – relaxačnú časť – zeleň s lavičkami. V časti, kde sa nachádzali dreviny, ktoré museli byť z bezpečnostných dôvodov odstránené, vzniklo priestranstvo, ktoré prostredníctvom realizácie projektu škola využije na vybudovanie miniarboréta. Jeho vybudovaním skvalitní školský vzdelávací program zameraný na environmentálnu výchovu, ale aj vyučovací proces na hodinách prvouky, príro­dovedy a regionálnej výchovy. Predkladateľ žiada financie na zakúpenie materiálneho vybavenia (dreviny, skalničky, liečivé rastliny, pôda, okrasné kamene, substráty, riečny štrk, záhradnícka fólia, drevo,…)

Rozšírenie a doplnenie folklórnych ženských krojov FSk Manínček (predkladateľ: Mária Sovíková, žiadaná suma: 1500 eur) – Cieľom projektu je zakúpenie regionálnych krojov FSk Manínček. Predkladateľ žiada financie na zakúpenie doplnenie časti krojov o ženské kroje – rukávce, lajblíky a ženské čižmy.

Dajte LIKE na našej FB stránke a máte vždy čerstvé info z Považskej Bystrice a okolia

Vďaka krajskému PKR sa v Považskej Bystrici realizoval minulý rok aj tento projekt.

Video: TASR videoservis / Zdroj: Dnes24.sk

Foto: ilustračné

Zdroj: Dnes24.sk
Najčítanejšie v regióne
Najčítanejšie na Dnes24.sk
Magazín
Najčítanejšie v regióne
Najčítanejšie zo Slovenska
SLEDUJTE NÁŠ INSTAGRAM