Filip Chudý Samospráva Rôzne Video

Mimoriadne zastupiteľstvo riešilo toho viac: Považská žiada o eurofondy, VIDEO

Aj keď v júli považskobystrické zastupiteľstvo nemalo zasadať, kvôli prehrešku svojho člena muselo. Využilo sa to aj na iné veci.

Video: Filip Chudý / Zdroj: Dnes24.sk

Mestské zastupiteľstvo sa stretlo v mimoriadnom termíne 24. júla, keďže muselo v zákonnej lehote riešiť porušenie zákona a možné udelenie pokuty poslancovi Petrovi Zvakovi. Primátor mesta Karol Janas uviedol, že to využili aj na to, aby na rokovanie zaradili ďalšie dva body. Jeden o súhlase mesta k zapojeniu sa do projektu rekonštrukcie futbalového štadióna a tiež sa poslanci zaoberali návrhom žiadosti o nenávratný finančný príspevok a schválenie spolufinancovania projektu „Vypracovanie nízkouhlíkovej stratégie Mesto Považská Bystrica“, v rámci Operačného programu Kvalita životného prostredia.

Nízkouhlíkové stratégie sú dokumenty vyjadrujúce dobrovoľnú iniciatívu miest znižovať emisie nad rámec záväzku EÚ, teda znížiť produkciu emisií nad hranicu 20 %. Tento dobrovoľný záväzok má byť dosiahnutý implementáciou nízkouhlíkových stratégií alebo akčných plánov pre udržateľnú energiu, ktorý súvisí s inou podobnou iniciatívou EÚ. Tento dokument je povinnou prílohou a zároveň podmienkou pre zapojenie sa do výziev o NFP z OP-KŽP. Informovala hovorkyňa mesta Iveta Pagáč Kováčiková.

„Mestské zastupiteľstvo návrh schválilo, spolufinancovanie tohto projektu by malo byť vo výške maximálne 2 316 eur z celkových oprávnených výdavkov projektu maximálne 46 320 eur,“ konštatovala považskobystrická hovorkyňa.

Prínos zavedenia a implementácie Plánu energetického manažmentu mesta spočíva podľa jej slov najmä v úsporách finančných prostriedkov na energie, zvýšenie ochrany životného prostredia a zníženie emisií CO2. „Implementáciou opatrení nízkouhlíkovej stratégie mesta Považská Bystrica vedúcimi k znižovaniu emisií v oblastiach zvyšovania energetickej efektívnosti, využívania obnoviteľných zdrojov energie, skvalitňovania dopravy a prispôsobovania sa dôsledkom klimatickej zmeny sa vytvára priaznivé prostredie pre rozvoj sociálnych, komunitných, podnikateľských a iných aktivít. Takéto prostredie vytvára záujem o pôsobenie a investície na území mesta, čo sa následne prejaví v zlepšenej kvalite života obyvateľov,“ doplnila.

Ako ďalej uviedla, súčasťou stratégie bude posúdenie stavu zásobovania všetkými dostupnými formami využiteľnej energie. Dôraz bude kladený na nízkouhlíkové opatrenia najmä na energetickú efektívnosť, využívanie OZE s ohľadom na ochranu životného prostredia, najmä v súvislosti s produkciou emisií skleníkových plynov a emisií znečisťujúcich látok do ovzdušia.

Sledujte nás aj na našom Facebooku a Instagrame a nenechajte si ujsť zaujímavý obsah z Považskej Bystrice a okolia.

Foto: ilustračné

Zdroj: Dnes24.sk
Najčítanejšie v regióne
Najčítanejšie na Dnes24.sk
Magazín
Najčítanejšie v regióne
Najčítanejšie zo Slovenska
SLEDUJTE NÁŠ INSTAGRAM