Martin Novodomec Rôzne

Martin Novodomec: Zamestnanie – priorita KDH

Nadchádzajúce voľby do Európskeho parlamentu sú jedny z najdôležitejších volieb v dejinách Slovenska. Rozhodne sa v nich, ktorou cestou sa Európska únia vydá... cestou ideologickou, alebo ekonomickou.

Ilustračný obrázok k článku Martin Novodomec: Zamestnanie – priorita KDH
Foto: Martin Novodomec

Či sa vydá liberálnou cestou oslabovania rodiny a kresťanských hodnôt alebo cestou kresťanských demokratov so zameraním na životnú úroveň, zamestnanosť a silné rodiny.

Zamestnanosť je dlhodobá priorita KDH. Program vo voľbách do Európskeho parlamentu pozostáva z viacerých systémových a koncepčných opatrení, ktoré môže poslanec parlamentu iniciovať a presadiť. Ak niekto tvrdí, že ako poslanec EP priláka zahraničného investora a vytvorí desiatky, až stovky pracovných miest, tak to celkom nie je pravda. To je úloha národnej vlády, ktorá môže vytvoriť a poskytnúť najvhodnejšie podmienky pre investovanie u nás na Slovensku. Poslanec EP môže participovať na legislatívnej iniciatíve, ktorá umožní podnikateľom vytvárať viac, lepších a efektívnejších pracovných miest v hospodárstve.

V skratke prinášam TOP témy programu KDH, ktoré bude chcieť presadiť na podporu zamestnanosti:

  • podporuje tvorbu európskeho legislatívneho aktu na podporu rozvoja rodinného podnikania. Rodinné podnikanie je tradičným spôsobom podnikania, ktoré vytvára lepšie podmienky pre zabezpečenie nezávislého živobytia rodín, napomáha k udržiavaniu a upevňovaniu rodinných väzieb a súdržnosti jednotlivých členov rodín, napomáha vytvárať predpoklady pre zamestnanie členov i nečlenov rodiny a odbremeňovať štát od sociálnych výdavkov, vytvára lepšie podmienky pre rozvoj zaostávajúcich regiónov a vidieka, vytvára lepšie predpoklady pre rozvoj etiky a morálky v podnikaní.
  • podporuje systémové opatrenia EÚ pre tvorbu udržateľných pracovných miest pre mladých ľudí do 29 rokov a ľudí nad 45 rokov. Podnikatelia, ktorí sa zaviažu zamestnať a dlhodobo udržať pracovné miesto pre tieto vekové kategórie ľudí, budú môcť využívať špecifické daňové a odvodové výhody sponzorované Európskym sociálnym fondom (ESF).
  • pri podpore veľkých investorov bude presadzovať spravodlivé systémové riešenia, ktoré nedeformujú trh a nediskriminujú malých a stredných podnikateľov. Daňové a iné finančné stimuly musia znamenať dlhodobú udržateľnosť pracovných miest a rozvoj málo rozvinutých regiónov. Zároveň nesmú byť poskytované na úkor malých podnikateľov a živnostníkov.
  • cestovný ruch

Slovensko je ešte stále málo objavenou krajinou pre cestovateľov a zahraničných turistov. Aktívny cestovný ruch prispieva k rastu zamestnanosti a zvyšovaniu životnej úrovne. 10 % – 15 % HDP vo svete je tvorených cestovným ruchom. To znamená, že každé 10-te pracovné miesto je vytvárané v oblasti cestovného ruchu. Nie je to len o ubytovaní a stravovaní. Je to o prezentovaní slovenskej kultúry iným národom, a spätne o výmene skúseností a názorov. V období 2014 – 2020 je vyčlenených na rozvoj vidieka a iné výdavky z Európskej únie 1,5 + 1,0 mld. eur. Sú to prostriedky, ktoré chce KDH rozumne využiť aj na propagáciu cestovného ruchu a prezentovanie Slovenska. Ďalej podporuje vytvorenie Karpatskej makroregionálnej stratégie za účelom regionálneho rozvoja územia, zlepšenia strategického plánovania dopravy, infraštruktúry, turistiky a trvalo udržateľného rozvoja.

Kresťanskodemo­kratické hnutie je iniciatívne a často efektívne v presadzovaní pro-zamestnaneckej politiky a verí, že po získaní mandátov bude môcť presadzovať a podporovať každú snahu o zlepšenie zamestnanosti v Európe a prioritne na Slovensku.

Martin Novodomec – Kandidát na poslanca do Európskeho parlamentu www.martinnovodomec.sk

Zdroj: Dnes24.sk
Najčítanejšie v regióne
Najčítanejšie na Dnes24.sk
Magazín
Najčítanejšie v regióne
Najčítanejšie zo Slovenska
SLEDUJTE NÁŠ INSTAGRAM