Filip Chudý Rôzne

INFO o plošnom testovaní: Prehľadný ZOZNAM odberných miest v Trenčíne podľa ulíc

Na štyroch miestach v Trenčíne budú testovať z auta, mesto hľadá zdravotníkov. Miesta, kde sa budú vykonávať testy.

Ilustračný obrázok k článku INFO o plošnom testovaní: Prehľadný ZOZNAM odberných miest v Trenčíne podľa ulíc
11
Galéria
Zdroj: TASR/František Iván

Na celoplošné testovanie bude Trenčanom k dispozícii počas dvoch najbližších víkendov (31. 10. – 1. 11. a 7. – 8. 11.) 50 odberných miest. Informovalo o tom mesto na svojej webovej stránke.

Málo zdravotníkov

„Pre obyvateľov mesta Trenčín samospráva pripravila 50 odberných miest. Z toho sú štyri miesta drive in, určené prioritne pre obyvateľov, ktorí sa pre zdravotný hendikep nemôžu na testovanie dostaviť inak ako autom. Ženy s tehotenským preukazom, rodičia s deťmi v kočíkoch, ľudia v seniorskom veku či ľudia s hendikepom budú v odberných miestach vybavovaní prednostne,“ informuje mesto.

Trenčianska radnica sa v záujme personálneho pokrytia odberných miest obrátila so žiadosťou o pomoc na zdravotníkov. Na webovej stránke umiestnila dotazník, prostredníctvom ktorého sa môžu zdravotníci prihlásiť. Radnica upozorňuje zdravotníkov, ktorí vyplnili národný formulár, aby sa prihlásili aj prostredníctvom trenčianskeho lokálneho.

Majú zabezpečených administratívnych pracovníkov i dobrovoľníkov. „Na našu výzvu veľmi rýchlo zareagovalo veľa ľudí, máme k dispozícii vyše 450 dobrovoľníkov. Aktuálne je najväčší problém získať do všetkých odberných miest kvalifikovaný zdravotnícky personál, ale riešime to. Rovnako je na samosprávach, aby zabezpečili ochranu a bezpečnosť administratívnych pracovníkov, preto pre nich nakupujeme vhodné ochranné pomôcky,“ povedala hovorkyňa mesta Erika Ságová s tým, že komunikácia s Armádou SR je veľmi dobrá a pomerne intenzívna.

Zoznam odberných miest

STRED

Číslo miesta Adresa miesta Vymedzenie ulíc
1 DOM ARMÁDY, HVIEZDOSLAVOVA 205, TN Nám. Sv. Anny, Hasičská, Farská, Hviezdoslavova, Horný Šianec, Nám. SNP, J. Braneckého, Marka Aurélia, Matúšova, Mierové nám., M. Nešporu, Palackého, Kniežaťa Pribinu, Rozmarínova, Sládkovičova, Jaselská,  Štúrovo nám., Vajanského, 1. mája, Mariánske námestie, Hviezdová, Vojtecha Zamarovského   
2 Gymnázium Ľ. Štúra – ZŠ ULICA 1 . MÁJA, TN – nová prístavba Bernolákova, Električná, Kmeťova, Kollárova, Kuzmányho, K dolnej stanici, Súdna, Jesenského, Jilemnického, Moyzesova, Rybárska, Piaristická, Šťastná
3 Jilemnického 24, SOŠ Obchodu a služieb I. Olbrachta, Kúty, Pod Brezinou, Nad tehelňou, Pod lesoparkom, J. B. Magina, MUDr. A. Churu, Daniela Krmana, Jána Lipského
4 Ul. 28 októbra, Trhovisko Družba TN Cintorínska, Dolný Šianec, J. Kráľa, Krátka,  Nová, Partizánska,  Zelená, Tatranská, Záhradnícka, Legionárska nepárne č. 1 – 37, párne č. 2 – 30
5 Ul. 28 októbra, Trhovisko Družba TN Soblahovská nepárne č. 1 – 39
6 ZŠ, Bezručova 1228/66 Bezručova, Kalinčiakova, Lidická, Družstevná, Kpt. Jaroša, Ovocná, S. Chalupku, Slnečné nám., Veterná, Osloboditeľov, Inovecká nepárne č. 5 – 15, 65, párne č. 12 – 74, Ku štvrtiam
7 ZŠ, Bezručova 1228/66 Soblahovská nepárne  č. 41 – 65, párne č. 2 – 38, Strojárenská, Pod Juhom, Pod Komárky, Na Zongorke 
8 ZŠ, Dlhé hony 1, Trenčín Inovecká nepárne č. 1 – 3, párne č. 2 – 10, 28. októbra nepárne č. 1 – 29, párne č. 2 – 16,  Dlhé Hony 
9 ZŠ, Dlhé hony 1, Trenčín Beckovská, Nemocničná, Panenská, Legionárska nepárne č. 39 – 63, párne č. 32 – 92, 28. októbra nepárne č. 31 – 45, párne 18 – 38,
10 Jilemnického 24, SOŠ Obchodu a služieb Karpatská, Poľná, Stromová, Narcisová, Nové Prúdy, Palárikova, Puškinova, Riznerova, Sasinkova, J. Zemana
11 Jilemnického 24, SOŠ Obchodu a služieb Belá, Biskupická, Bottova, Javorinská, Nozdrkovce, Úzka, Záhumenská, Legionárska nepárne č. 65 – 127, párne č. 100 – 162

JUH

Číslo miesta Adresa miesta Vymedzenie ulíc
12 ZŠ, Novomestského 11, TN Jána Halašu
13 ZŠ, Novomestského 11, TN, šport. areál L. Novomeského, Saratovská nepárne č. 1 – 9,  párne č. 8 a 10
14 ZŠ, Novomestského 11, TN K. Šmidkeho 
15 ZŠ, Novomestského 11, TN Šafárikova
16 ZŠ, Novomestského 11, TN Bazovského, Liptovská
17 Kult. stredisko JUH, Kyjevská 3183 Kyjevská, Mateja Bela všetky párne čísla 
18 OC Južanka, Gen. Svobodu 1 Saratovská 2 a 4,  Vansovej, Západná
19 Kult. stredisko JUH, Kyjevská 3183 Gen. Svobodu, Južná, Mateja Bela nepárne č. 37 – 55
20 Kult. stredisko JUH, Kyjevská 3183 Mateja Bela nepárne č.1 – 35
21 ZŠ, Východná 9 Halalovka č. 1 – 20
22 ZŠ, Východná 9 Halalovka č . 21 – 40 
23 ZŠ, Východná 9 Halalovka č. 41– 71
24 ZŠ, Východná 9 Lavičková, Nám. Svätej Rodiny, Východná

SEVER

Číslo miesta Adresa miesta Vymedzenie ulíc
25 OBCHODNÁ AKAD. M RÁZUSA 1, TN Nábrežná, Švermova, Študentská, Komenského, Smetanova, Mládežnícka, Hurbanova
26 OBCHODNÁ AKAD. M RÁZUSA 1, TN Gen. Viesta nepárne č. 1 – 7, párne č. 2 – 30, Kpt. Nálepku 37 a 39, Martina Rázusa, Gen. Goliana  nepárne č. 1 – 35, párne č. 2 – 8, Gen. Goliana nepárne č. 37 – 43, párne č. 10 – 14, Jiráskova, Gen. Viesta párne č. 32–46
27 ZŠ, Hodžova 37 Hodžova nepárne č. 1 – 39, párne č. 2 – 44, Holubyho nám., Vodárenská, Kpt. Nálepku nepárne č. 1 – 35, párne č. 2 – 8, 17. novembra 
28 ZŠ, Hodžova 37 Hodžova nepárne č. 41 – 69, párne č. 46 – 94, Gagarinova, Šoltésovej
29 Denné centrum, Osvienčimská 1720/3 TN Považská nepárne č. 35 – 91, párne č. 36 – 90, Osvienčimská
30 ZŠ, Hodžova 37 Brigádnická, Hodžova nepárne 71–81, Považská nepárne č. 1 – 33, párne č. 2 – 34, M. Turkovej, Pod  Skalkou, Opatovská nepárne č. 1 – 13, párne č. 2 – 18, Pri Tepličke, Jasná, Pod čerešňami,  Tichá 
31 Považská 1705/34, Zimný štadión, Trenčín Žilinská, Clementisova, 
32 Považská 1705/34, Zimný štadión, Trenčín Pádivého, Sibírska
33 ZŠ, Hodžova 37 I. Krasku, Odbojárov, Armádna, Opatovská nepárne č. 15– 53, párne č. 20 – 96
34 Opatová, futbalový štadión 10. apríla, Horeblatie, Mlynská, Niva, Pod driením, Potočná, Opatovská nepárne č. 55 – 267, párne č. 98 – 240, Mníšna
35 KS Kubranská 63/94 Jána Derku, Na kameni, Jána Fabu, Pod horou, Pod lipami, Pod hájikom, Záhrady, Zelnica, Za humnami, Dubová, M. Hricku, Kubranská, Rovná, Volavé
36 ZŠ, Kubranská 80 Pred poľom, Gen.  M. R. Štefánika párne č. 118 – 130, nepárne č. 81– 85, Súvoz, K zábraniu, Kubrická 
37 SOU Pod Sokolice Pod Sokolice, Gen. M. R. Štefánika nepárne č. 21 – 69, párne  č. 86 – 116, K výstavisku, Kukučínova, Kragujevackých hrdinov, Železničná, Gen. M. R. Štefánika nepárne č. 5 – 19, párne č. 10 – 84, Sadová

ZÁPAD

Číslo miesta Adresa miesta Vymedzenie ulíc
38 ZŠ, Veľkomoravská 2160/12 Veľkomoravská, Zlatovská, Brančíkova, Vl. Roya, Rastislavova, Svätoplukova, Bratislavská nepárne č. 1– 119, párne č. 2– 48
39 ZŠ, Veľkomoravská 2160/12 Jána Hollého , Ľudovíta Stárka , Piešťanská
40 ZŠ, Veľkomoravská 2160/12 Duklianskych hrdinov
41 Kultúrne stredisko Istebník, Medňanského 360/34 Istebnícka, Jahodová, Jánošíkova, Kasárenská,  Majerská, Medňanského, Matice slovenskej, Orechovská, Podjavorinskej, Ružová, Záhradná, Vlárska
42 Staničná 4, SPŠ Stavebná Hrádzová, Hrabovská, Chotárna, Horné Orechové, Kvetinová, Lesnícka, M. Kišša, Na záhumní, Radlinského, Súhrady, Široká, Žabinská, Jedľová, Lipová, Javorová, Prúdy, Brezová, Orgovánová, Višňová, Obchodná, Kožušnícka, Brnianska, Bratislavská nepárne č. 121 – 141, Vážska
43 Staničná 4, SPŠ Stavebná Staničná, Súťažná, Budovateľská, Kvetná, Bavlnárska, Školská, Továrenská
44 Kultúrne stredisko Zlatovce, Hlavná 10 Hlavná, Hroznová, Jána Prháčka , Na Kamenci, Na Vinohrady, Na záhrade, Okružná,  Slivková, Šafránová, Tramínová, Vladimíra Predmerského
45 ZŠ, Na dolinách 866/27 Detská, Hanzlíkovská, J. Psotného, Jarná, K mlyniskám,  Kňažské, Na dolinách, Malozáblatská, Poľovnícka, Severná
46 Kultúrne stredisko Záblatie, Záblatská 2/27 Dolné Pažite, Ku kyselke, Pri parku, Poľnohospodárska, Rybáre, Sigôtky, Bratislavská párne č. 52 – 116, Záblatská, Cez ohrady, Pavla Ondráška, Pod privádzačom   

NEURČENÉ

Číslo miesta Adresa miesta Vymedzenie ulíc
47 Letisko TN – systém „drive thru“ Neurčené – drive thru
48 Letisko TN  – systém „drive thru“ Neurčené – drive thru
49 Kasárenská 865/8, MSM (býv. VOP TN) – systém „drive thru“ Neurčené – drive thru
50 Výstavisko EXPOCENTER – systém „drive thru“ Neurčené – drive thru

Ďalšie správy z domova i zo sveta nájdete aj na Dnes24, Facebooku a Instagrame.

Foto: ilustračné

Odporúčané časy pre návštevu odberných miest v Trenčíne
1
Galéria
Zdroj: Mesto Trenčín
Zdroj: TASR/Dnes24.sk
Najčítanejšie v regióne
Najčítanejšie na Dnes24.sk
Magazín
Najčítanejšie v regióne
Najčítanejšie zo Slovenska
SLEDUJTE NÁŠ INSTAGRAM