Filip Chudý Rôzne

Druhé kolo testovania: PREHĽAD, ako to bude vyzerať v Trenčíne

Aj v druhom kole celoplošného testovania budú v Trenčíne štyri drive thru odberné miesta. Informácie o testovaní v Trenčíne.

Ilustračný obrázok k článku Druhé kolo testovania: PREHĽAD, ako to bude vyzerať v Trenčíne
10
Galéria
Zdroj: TASR/Radovan Stoklasa

V Trenčíne bude aj v druhom kole testovania na COVID-19 počas víkendu 7. a 8. novembra 50 odberných miest, čas testovania sa v porovnaní s prvým kolom skráti. Informovalo o tom mesto na svojej webovej stránke.

„Odbery sa budú vykonávať medzi 8.00 hod. a 20.00 hod. s prestávkami od 12.00 hod. do 12.45 hod. a od 17.00 hod. do 17.30 hod.,“ informuje mesto.

Aj v druhom kole vytvoria v Trenčíne štyri drive thru odberné miesta určené prioritne pre obyvateľov, ktorí sa pre zdravotné znevýhodnenie nemôžu na testovanie dostaviť inak ako autom.

„Ženy s tehotenským preukazom, rodičia s deťmi v kočíkoch, ľudia v seniorskom veku či ľudia so zdravotným znevýhodnením budú v odberných miestach vybavovaní prednostne,“ doplnila radnica.

Zoznam odberných miest

STRED

Číslo miesta Adresa miesta Vymedzenie ulíc
1 DOM ARMÁDY, HVIEZDOSLAVOVA 205, TN Nám. Sv. Anny, Hasičská, Farská, Hviezdoslavova, Horný Šianec, Nám. SNP, J. Braneckého, Marka Aurélia, Matúšova, Mierové nám., M. Nešporu, Palackého, Kniežaťa Pribinu, Rozmarínova, Sládkovičova, Jaselská,  Štúrovo nám., Vajanského, 1. mája, Mariánske námestie, Hviezdová, Vojtecha Zamarovského   
2 Gymnázium Ľ. Štúra – ZŠ ULICA 1 . MÁJA, TN – nová prístavba Bernolákova, Električná, Kmeťova, Kollárova, Kuzmányho, K dolnej stanici, Súdna, Jesenského, Jilemnického, Moyzesova, Rybárska, Piaristická, Šťastná
3 Jilemnického 24, SOŠ Obchodu a služieb I. Olbrachta, Kúty, Pod Brezinou, Nad tehelňou, Pod lesoparkom, J. B. Magina, MUDr. A. Churu, Daniela Krmana, Jána Lipského
4 Ul. 28 októbra, Trhovisko Družba TN Cintorínska, Dolný Šianec, J. Kráľa, Krátka,  Nová, Partizánska,  Zelená, Tatranská, Záhradnícka, Legionárska nepárne č. 1 – 37, párne č. 2 – 30
5 Ul. 28 októbra, Trhovisko Družba TN Soblahovská nepárne č. 1 – 39
6 ZŠ, Bezručova 1228/66 Bezručova, Kalinčiakova, Lidická, Družstevná, Kpt. Jaroša, Ovocná, S. Chalupku, Slnečné nám., Veterná, Osloboditeľov, Inovecká nepárne č. 5 – 15, 65, párne č. 12 – 74, Ku štvrtiam
7 ZŠ, Bezručova 1228/66 Soblahovská nepárne  č. 41 – 65, párne č. 2 – 38, Strojárenská, Pod Juhom, Pod Komárky, Na Zongorke 
8 ZŠ, Dlhé hony 1, Trenčín Inovecká nepárne č. 1 – 3, párne č. 2 – 10, 28. októbra nepárne č. 1 – 29, párne č. 2 – 16,  Dlhé Hony 
9 ZŠ, Dlhé hony 1, Trenčín Beckovská, Nemocničná, Panenská, Legionárska nepárne č. 39 – 63, párne č. 32 – 92, 28. októbra nepárne č. 31 – 45, párne 18 – 38,
10 Jilemnického 24, SOŠ Obchodu a služieb Karpatská, Poľná, Stromová, Narcisová, Nové Prúdy, Palárikova, Puškinova, Riznerova, Sasinkova, J. Zemana
11 Jilemnického 24, SOŠ Obchodu a služieb Belá, Biskupická, Bottova, Javorinská, Nozdrkovce, Úzka, Záhumenská, Legionárska nepárne č. 65 – 127, párne č. 100 – 162

JUH

Číslo miesta Adresa miesta Vymedzenie ulíc
12 ZŠ, Novomestského 11, TN Jána Halašu
13 ZŠ, Novomestského 11, TN, šport. areál L. Novomeského, Saratovská nepárne č. 1 – 9,  párne č. 8 a 10
14 ZŠ, Novomestského 11, TN K. Šmidkeho 
15 ZŠ, Novomestského 11, TN Šafárikova
16 ZŠ, Novomestského 11, TN Bazovského, Liptovská
17 Kult. stredisko JUH, Kyjevská 3183 Kyjevská, Mateja Bela všetky párne čísla 
18 OC Južanka, Gen. Svobodu 1 Saratovská 2 a 4,  Vansovej, Západná
19 Kult. stredisko JUH, Kyjevská 3183 Gen. Svobodu, Južná, Mateja Bela nepárne č. 37 – 55
20 Kult. stredisko JUH, Kyjevská 3183 Mateja Bela nepárne č.1 – 35
21 ZŠ, Východná 9 Halalovka č. 1 – 20
22 ZŠ, Východná 9 Halalovka č . 21 – 40 
23 ZŠ, Východná 9 Halalovka č. 41– 71
24 ZŠ, Východná 9 Lavičková, Nám. Svätej Rodiny, Východná

SEVER

Číslo miesta Adresa miesta Vymedzenie ulíc
25 OBCHODNÁ AKAD. M RÁZUSA 1, TN Nábrežná, Švermova, Študentská, Komenského, Smetanova, Mládežnícka, Hurbanova
26 OBCHODNÁ AKAD. M RÁZUSA 1, TN Gen. Viesta nepárne č. 1 – 7, párne č. 2 – 30, Kpt. Nálepku 37 a 39, Martina Rázusa, Gen. Goliana  nepárne č. 1 – 35, párne č. 2 – 8, Gen. Goliana nepárne č. 37 – 43, párne č. 10 – 14, Jiráskova, Gen. Viesta párne č. 32–46
27 ZŠ, Hodžova 37 Hodžova nepárne č. 1 – 39, párne č. 2 – 44, Holubyho nám., Vodárenská, Kpt. Nálepku nepárne č. 1 – 35, párne č. 2 – 8, 17. novembra 
28 ZŠ, Hodžova 37 Hodžova nepárne č. 41 – 69, párne č. 46 – 94, Gagarinova, Šoltésovej
29 Denné centrum, Osvienčimská 1720/3 TN Považská nepárne č. 35 – 91, párne č. 36 – 90, Osvienčimská
30 ZŠ, Hodžova 37 Brigádnická, Hodžova nepárne 71–81, Považská nepárne č. 1 – 33, párne č. 2 – 34, M. Turkovej, Pod  Skalkou, Opatovská nepárne č. 1 – 13, párne č. 2 – 18, Pri Tepličke, Jasná, Pod čerešňami,  Tichá 
31 Považská 1705/34, Zimný štadión, Trenčín Žilinská, Clementisova, 
32 Považská 1705/34, Zimný štadión, Trenčín Pádivého, Sibírska
33 ZŠ, Hodžova 37 I. Krasku, Odbojárov, Armádna, Opatovská nepárne č. 15– 53, párne č. 20 – 96
34 Opatová, futbalový štadión 10. apríla, Horeblatie, Mlynská, Niva, Pod driením, Potočná, Opatovská nepárne č. 55 – 267, párne č. 98 – 240, Mníšna
35 KS Kubranská 63/94 Jána Derku, Na kameni, Jána Fabu, Pod horou, Pod lipami, Pod hájikom, Záhrady, Zelnica, Za humnami, Dubová, M. Hricku, Kubranská, Rovná, Volavé
36 ZŠ, Kubranská 80 Pred poľom, Gen.  M. R. Štefánika párne č. 118 – 130, nepárne č. 81– 85, Súvoz, K zábraniu, Kubrická 
37 SOU Pod Sokolice Pod Sokolice, Gen. M. R. Štefánika nepárne č. 21 – 69, párne  č. 86 – 116, K výstavisku, Kukučínova, Kragujevackých hrdinov, Železničná, Gen. M. R. Štefánika nepárne č. 5 – 19, párne č. 10 – 84, Sadová

ZÁPAD

Číslo miesta Adresa miesta Vymedzenie ulíc
38 ZŠ, Veľkomoravská 2160/12 Veľkomoravská, Zlatovská, Brančíkova, Vl. Roya, Rastislavova, Svätoplukova, Bratislavská nepárne č. 1– 119, párne č. 2– 48
39 ZŠ, Veľkomoravská 2160/12 Jána Hollého , Ľudovíta Stárka , Piešťanská
40 ZŠ, Veľkomoravská 2160/12 Duklianskych hrdinov
41 Kultúrne stredisko Istebník, Medňanského 360/34 Istebnícka, Jahodová, Jánošíkova, Kasárenská,  Majerská, Medňanského, Matice slovenskej, Orechovská, Podjavorinskej, Ružová, Záhradná, Vlárska
42 Staničná 4, SPŠ Stavebná Hrádzová, Hrabovská, Chotárna, Horné Orechové, Kvetinová, Lesnícka, M. Kišša, Na záhumní, Radlinského, Súhrady, Široká, Žabinská, Jedľová, Lipová, Javorová, Prúdy, Brezová, Orgovánová, Višňová, Obchodná, Kožušnícka, Brnianska, Bratislavská nepárne č. 121 – 141, Vážska
43 Staničná 4, SPŠ Stavebná Staničná, Súťažná, Budovateľská, Kvetná, Bavlnárska, Školská, Továrenská
44 Kultúrne stredisko Zlatovce, Hlavná 10 Hlavná, Hroznová, Jána Prháčka , Na Kamenci, Na Vinohrady, Na záhrade, Okružná,  Slivková, Šafránová, Tramínová, Vladimíra Predmerského
45 ZŠ, Na dolinách 866/27 Detská, Hanzlíkovská, J. Psotného, Jarná, K mlyniskám,  Kňažské, Na dolinách, Malozáblatská, Poľovnícka, Severná
46 Kultúrne stredisko Záblatie, Záblatská 2/27 Dolné Pažite, Ku kyselke, Pri parku, Poľnohospodárska, Rybáre, Sigôtky, Bratislavská párne č. 52 – 116, Záblatská, Cez ohrady, Pavla Ondráška, Pod privádzačom   

NEURČENÉ

Číslo miesta Adresa miesta Vymedzenie ulíc
47 Letisko TN – systém „drive thru“ Neurčené – drive thru
48 Letisko TN  – systém „drive thru“ Neurčené – drive thru
49 Kasárenská 865/8, MSM (býv. VOP TN) – systém „drive thru“ Neurčené – drive thru
50 Výstavisko EXPOCENTER – systém „drive thru“ Neurčené – drive thru

Ďalšie správy z domova i zo sveta nájdete aj na Dnes24, Facebooku a Instagrame.

Foto: ilustračné

Zdroj: TASR/Dnes24.sk
Najčítanejšie v regióne
Najčítanejšie na Dnes24.sk
Magazín
Najčítanejšie v regióne
Najčítanejšie zo Slovenska
SLEDUJTE NÁŠ INSTAGRAM